Ako sa prechádza z rodičovskej dovolenky späť na materskú dovolenku? Z poberania rodičovského príspevku späť na materské?

Ako sa prechádza z rodičovskej dovolenky späť na materskú? poradím

Zamestnávateľovi oznámte, že ste tehotná

Rovnako ako keď ste zistili, že ste tehotná po prvýkrát, nezabudnite i teraz oznámiť zamestnávateľovi tehotenstvo. Písomne, priložte potvrdenie o tehotenstve a predpokladaný termín pôrodu.

Odhláste sa z rodičovského príspevku

Stále platí,že nemôžete poberať rodičovský príspevok a súčasne materské. Takže ak viete, že budete mať nárok na materské, tak je zrejmé, že sa budete musieť z rodičovského príspevku odhlásiť, resp. požiadať o jeho odňatie. Rovnako to platí, ak poberá rodičovský príspevok otec dieťaťa ako tzv. ďalšia oprávnená osoba.

  • Môžete tak urobiť prostredníctvom tlačiva, ktoré nájdete na tomto linku.
  • Zašlete ho ÚPSVAR podľa Vášho trvalého pobytu alebo odovzdáte osobne.
  • Následne, keď Vám domov príde zo SOCPOIST rozhodnutie o priznaní materského, pošlete jeho fotokópiu alebo odnesiete osobne na ÚPSVAR ako potvrdenie, že reálne Vám vznikol nárok na materské.

Príklad: Petra si požiadala o materské dňa 7.3.2019. Stiahla si tlačivo z webstránky ÚPSVAR a požiadala o odňatie rodičovského príspevku. V polovici apríla ešte dostane rodičovský príspevok za celý marec. A keď jej prizná SOCPOIST materské, dostane aj materské od 7.3.2019.

TIP: Pripomínam, že SOCPOIST má lehotu 60 dní na vydanie rozhodnutia o priznaní/nepriznaní materského. Nie 30 dní. Takže možno sa stane, že už aj porodíte a rozhodnutie bude ešte len na ceste:-)

Oznámenie pre zamestnávateľa o nástupe na materskú dovolenku

Zamestnávateľovi by ste mali minimálne mesiac vopred pred nástupom na materskú dovolenku poslať písomné oznámenie s predpokladaným termínom nástupu na MD. Toto oznámenie sa však spravila vynecháva a nahrádza ho to, že zamestnávateľovi predložíte k doplneniu tlačivo žiadosti o materské (ktoré dostanete od gynekológa).

Žiadosť o materské

Mamička dostane tlačivo žiadosti o materské u gynekológa približne v 32-33 týždni tehotenstva. Ak je zamestnaná, teda pracovný pomer jej stále trvá, tlačivo žiadosti odovzdá zamestnávateľovi a dohodne sa s ním, že tlačivo odošle príslušnej pobočke SOCPOIST.

Ak je mamička SZČO, dobrovoľne poistená osoba alebo v ochrannej lehote, podáva si žiadosť o materské sama na pobočku SOCPOIST podľa svojho trvalého bydliska.

Ako sa prechádza z rodičovského príspevku späť na materské?

Mamička živnostníčka – z rodičovského príspevku späť na materské

Mamička, ktorá je živnostníčka, po tom ako dostane od gynekológa tlačivo žiadosti o materské, tlačivo vyplní a odovzdá pobočke SOCPOIST podľa svojho trvalého pobytu. Počas doby poberania materského nie je povinná platiť poistné do Sociálnej poisťovne, ide tzv. inštitút vylúčenia platenia poistného. Poistné na dôchodkové poistenie v tom čase za ňu platí štát.

#TIP: Ak ste ako živnostníčka počas poberania rodičovského príspevku podnikala a platila poistné do SOCPOIST, dajte si pozor na trvalé príkazy na platenie poistného. Mamičky na to niekedy zabudnú, že počas poberania materského už toto poistné platiť nemusia.

Ak máte dve deti krátko po sebe – požiadajte si o tento príspevok!

Akonáhle budete mať doma už rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o priznaní materského, môžete si požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa. Máte nárok ho poberať iba vtedy, ak poberáte materské a maximálne do šiestich týždňov veku druhého dieťaťa.

#TIP: Prečítajte si v tomto článku o tomto príspevku aj o jeho výške. Nezmeškajte lehotu na podanie žiadosti!


Stiahni si tento EBOOK zdarma, KLIK SEM.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.