V tomto článku sa dozviete, kedy môžete byť na OČRke s dieťaťom, či  sa môžu rodičia na OČRke s dieťaťom vystriedať, ako sa nastupuje na OČRku a koľko peňazí za OČRku dostanete. Chcete vedieť viac?

Kedy môžete byť na OČRke  s dieťaťom a ako sa na ňu nastupuje?

Ak vaše dieťa ochorie a vy s ním musíte zostať doma, tak budete na tzv. OČRke (ošetrovanie člena rodiny).

Zamestnankyňa

  • zamestnávateľ vás MUSÍ  uvoľniť z práce. Ošetrovanie člena rodiny (OČRka) je tzv. dôležitá osobná prekážka v práci na strane zamestnanca.
  • zamestnávateľa musíte informovať o tom, že idete alebo zostávate na OČR vopred (ak o tom viete) alebo „bez zbytočného odkladu“. Zákonník práce nestanovuje konkrétnu lehotu. Časovo to formuluje ako čo najskôr (bez zbytočného odkladu). Informujte ho i o predpokladanom trvaní vašej OČRky a predložte potvrdenie, ktoré vám dá pediater.

Živnostníčka, podnikateľka

Keďže nemáte zamestnávateľa, tak nemusíte v podstate nič ohlasovať. ALE, ak máte s niekým uzatvorenú zmluvu, tak nemožnosť vykonávať svoju činnosť podľa zmluvy, by ste mu z hľadiska dobrých obchodných vzťahov mali oznámiť.

Ako požiadať o ošetrovné zo Sociálnej poisťovne?

Mnohých rodičov zaujíma, AKO JE TO s PENIAZMI, keď ZOSTANÚ na OČRke?

Zamestnanci počas OČRky nemajú nárok na náhradu mzdy, t.j. nedostanete plat za vymeškaný pracovný čas.

Počas ošetrovania člena rodiny môžete mať nárok na tzv. OŠETROVNÉ. Je to dávka nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa.

Postup: Pediater Vám vypíše tlačivo (nie je voľne dostupné). Prvá časť tohto tlačiva je žiadosť o ošetrovné. Toto tlačivo zamestnanec predloží zamestnávateľovi (ten tam doplní potrebné údaje). Živnostníci, dobrovoľne poistené osoby alebo osoby v ochrannej lehote si tlačivo doplnia sami. Tlačivo sa následne predloží pobočke Sociálnej poisťovne. Domov vám príde rozhodnutie o priznaní/nepriznaní ošetrovné ako i informácia, koľko peňazí dostanete na deň.

NEZABUDNITE OČRku ukončiť!! Po skončení OČRky vám pediater potvrdí druhú časť tlačiva o skončení OČRky, ktorú taktiež čo najskôr odovzdajte Sociálnej poisťovni.

TIP pre vás: Ak ste napríklad zamestnanec a súčasne i živnostník, tak si môžete nárok na dávku – ošetrovné uplatniť z obidvoch týchto vzťahov a vznikne vám tak nárok na dvojnásobnú dávku. Samozrejme po splnení všetkých zákonných podmienok.

O ošetrovné si musíte požiadať prostredníctvom tlačiva
O ošetrovné si musíte požiadať prostredníctvom tlačiva

V akej sume sa vypláca ošetrovné a koľko dní?

Ošetrovné sa vypláca vo výške 55 PERCENT denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu. Veľmi zjednodušene povedané hrubého príjmu.

Vypláca sa za dni, počas ktorých ste na OČRke ale MAXIMÁLNE 10 kalendárnych dní. To znamená, že ak je dieťa choré napríklad 20 dní, môžete s ním byť doma – máte nárok na uvoľnenie zo zamestnania avšak zo Sociálnej poisťovne dostanete ošetrovné iba za 10 dní. Ostatné dni ste bohužiaľ bez mzdy. Rodičia to potom obvykle riešia homeofficeom, starými rodičmi, opatrovateľmi atď.

Na ošetrovné NEMÁTE nárok ak

  • poberáte PNku (nemocenské),
  • materské alebo
  • náhradu príjmu počas dočasnej pracovne neschopnosti zamestnanca (vypláca zamestnávateľa prvých 10 dní PNky zamestnanca).

TIP pre vás: Ak máte doma škôlkara, tak spomeniem, že obvykle musí dieťa vymeškať 30 za sebou idúcich kalendárnych dní, aby ste nemuseli platiť poplatok za škôlku, či už štátnu alebo súkromnú. Informujte sa v škôlke. Strava sa dá väčšinou odhlásiť, takže ju platiť nebudete. Treba dať vedieť vopred.

Môžu sa rodičia vystriedať na OČRke s jedným dieťaťom?

Nie, nemôžu. Pri jednom dieťati a tom istom ochorení, môže poberať ošetrovné IBA JEDEN z rodičov (podľa zákona iba jeden poistenec). Ak by však dieťa vyzdravelo a ochorelo znovu (aj napríklad len o pár dní), pôjde už o iný prípad a ošetrovné na dané dieťa tak môže poberať druhý rodič (ale napríklad i ten isý čo predtým) . Musí však vždy ísť o nové ochorenie alebo novú diagnózu.

Kúpite TU.

Môže byť na OČRke s chorým dieťaťom i starý rodič? 

Na situáciu sa môžeme pozrieť z pohľadu

  1. uvoľnenia zo ZAMESTNANIA- ak je ešte starý rodič zamestnaný. Zákonník práce uvádza, že zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci počas ošetrovania člena rodiny. Bližšie však neuvádza, kto presne sa považuje za člena rodiny. Je však pravdepodobné, že starý rodič na OČRk právo maž nebude.

2. nároku starého rodičia na OŠETROVNÉ (peňažná dávka vyplácaná Sociálnou poisťovňou). Ak starý rodič ostane doma s  chorým dieťaťom – vnukom, vnučkou, tak nebude mať nárok na ošetrovné. Ošetrovné sa totiž vypláca iba v prípade, ak  sa osoba stará o choré dieťa (vlastné, osvojené alebo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného               orgánu), chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky).

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že starý rodič, ktorý je zamestnaný a bude sa chcieť starať o chorého vnuka/vnučku si bude musieť zobrať dovolenku alebo neplatené voľno.

Ak si chcete o ošetrovnom prečítať viac, odporúčam web stránku SOCPOIST na tomto linku.

AK SA VÁM ČLÁNOK PÁČIL a BOL PRE VÁS UŽITOČNÝ, PROSÍM o LIKE a ZDIEĽANIE NA SOCIÁLNYCH SIETIACH. Podporí ma to v písaní ďalších článkov pre vás!!!

ĎAKUJEM!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *