Riešite podanie daňového priznania? Vy alebo manžel? Ak máte malé detičky, MOŽNO budete potrebovať priložiť potvrdenie zo Sociálnej poisťovne alebo ÚPSVAR? Ako si ich vyžiadať? A kde ktoré potvrdenie vyžiadať?

Áno, stretla som sa s informáciou, že toto potvrdenie už nie je potrebné predkladať. Napriek tomu ho niektoré mzdárky ešte pýtajú. Preto tento článok.

Mamičky zháňajú začiatkom roka vždy potvrdenia z úradov….

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základ dane na manžela/manželku

Najčastejšie sa rodičia stretávajú so situáciou, že jeden z rodičov sa doma stará o dieťatko, pričom poberá iba materské alebo rodičovský príspevok. Preto prichádza do úvahy uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku, vďaka ktorému sa manželovi/manželka zníži daňový základ. K tomu je však potrebné preukázať aký príjem vlastne za rok 2018 mali.

#TIP PRE VÁS:  Prikladám link Finančnej správy, ktorá obsahuje podrobnejšie informácie o možnostiach uplatnenia si NZČD. Kliknite TU.

Potvrdenie o poberaní materského vám vydajú v Sociálnej poisťovni

V prípade, ak ste v roku 2018 poberali MATERSKÉ a budete pre daňové účely potrebovať o tom potvrdenie, tak sa môžete obrátiť so žiadosťou na Sociálnu poisťovňu, ktorá materské vypláca.

Požiadať o toto potvrdenie môžete

  • emailom (pozri link na kontakty nižšie)
  • telefonicky (0906 171 989 – voľba č. 1)
  • prostredníctvom Kontaktného formulára
  • osobne na ktorejkoľvek pobočke SOCPOIST NA POČKANIE.

Ak chcete, aby Vám poslali potvrdenie o materskom domov, urobte tak v dostatočnom časovom predstihu, nakoľko zaslanie poštou trvá obvykle do 7 dní. (zdroj: webstránka SOCPOIST

Bližšie informácie, najmä príslušné kontakty, na ktorých je možné o zaslanie potvrdenia požiadať TU.

Opäť nás čaká administratíva ohľadom potvrdení.

Potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku Vám vydajú na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

V prípade, ak ste v roku 2018 poberali RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK a budete pre daňové účely potrebovať o tom potvrdenie, môžete o neho požiadať

  • písomne
  • elektronicky zo zaručeným elektronickým podpisom alebo
  • osobne na pobočke UPSVAR (podľa miesta trvalého pobytu poberateľa príspevku)

Potvrdenie sa vydáva IBA poberateľovi dávky avšak môže byť vydané i  jednému z rodičov dieťaťa, ktorý nie je poberateľom dávky/príspevku, ak predloží splnomocnenie poberateľa dávky/príspevku.

Opätovne pripomínam, ak budete chcieť doručiť potvrdenie o poberaní RP domov, žiadajte si ho dostatočne vopred. Posielajú doporučene do vlastných rúk.

Bližšie informácie nájdete na web stránke UPSVAR TU.

Záver: Maminky, stretla som sa i s tým, že úrady sú elektronicky prepojené, že tieto potvrdenia netreba. Ale zas i s tým, že jednoducho to bolo potrebné kvôli „daniam“ a hotovo. Preto…zistite si, či to bude od Vás vyžadované a kontakty – ako – kde si to vyžiadať máte vyššie.


 

Milí rodičia, píšem pre Vás infobooky – praktické – stručné – jasné. O tom, čo rodičia najčastejšie riešia, s čím sa trápia, behajú po úradoch… KLIKNI PRE VIAC INFO