Máte dieťa do troch rokov veku a narodilo sa Vám druhé? Máte dve deti krátko po sebe? Môžete si požiadať o tento príspevok! Keď si nepodáte žiadosť, nedostanete. Nie, každý úradník Vám spomenie túto možnosť príspevku. Ide o sumu 82,20 (teda dvakrát po 41,10 eur).

Prečo si neprilepšiť o 80 eur?

Aké sú podmienky?

1. Staršie dieťa nemá ešte tri roky.
2. Narodilo sa Vám druhé dieťa.
3. Ako matka, poberáte materské, bolo Vám priznané zo Sociálnej poisťovne.
4. Staráte sa o deti.

Ako požiadať o tento príspevok?

1. Ak spĺňate vyššie uvedené, podáte si na UPSVAR žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa. Podľa mojich informácií by mali mať na túto situáciu na úrade osobitné tlačivo. 
2. Priložíte fotokópiu rodného listu staršieho a mladšieho dieťaťa, rozhodnutie o priznaní materského zo Sociálnej poisťovne.
3. Príspevok je vo výške 41, 10 EUR na mesiac.
4. Tento príspevok Vám vyplatia za obdobie, odkedy Vám bolo priznané materské –  do 6 týždňov veku mladšieho dieťaťa. Mal by Vám vzniknúť celkovo nárok na 82,20 EUR.
5. Tento príspevok sa nemôže vyplatiť za obdobie, kedy Vám ešte prišiel rodičovský príspevok na staršie.

O tom, že Vám bol tento príspevok priznaný nedostanete žiadne rozhodnutie, iba Vám príde na účet.

Takže, prečo si nepomôcť? O príspevok si môžete požiadať v podstate akonáhle už máte rodný list mladšieho dieťaťa a rozhodnutie o materskom zo Sociálnej poisťovne.

Napísala som pre rodičov EBOOK, zdarma si ho môžete stiahnuť na tomto linku