Narodilo sa Vám dieťatko? Váš zamestnávateľ Vám možno taktiež pošle finančný darček  Informujte sa!

Kedy? Už počas tehotenstva je vhodné sa informovať buď na personálnom oddelení alebo sa pozrieť do kolektívnej zmluvy, (ak je u Vášho zamestnávateľa podpísaná), či Váš zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi pri narodení dieťaťa finančný príspevok.

Ako? Niekedy postačuje zamestnávateľovi zaslať fotokópiu rodného listu dieťaťa /tá sa i založí do Vášho osobného spisu/, inokedy je potrebné okrem toho doručiť zamestnávateoľvi i osobitné tlačivo, ktoré má na tieto účely.

Každopádne, každého potešia peniažky navyše.