INFOBOOKY A INFOVIDEÁ PRE rodičov

Rodič alebo budúci rodič sa môže ocitnúť v rôznej situácii. 

 

  • Nevie ako ďalej postupovať
  • Nevie aké má možnosti
  • Nevie aké tlačivá použiť
  • Má obavu, že príde o peniaze
  • Nevie aké sú v danom prípade lehoty
  • Preto som pre Vás pripravila tieto videá a infobooky
    aktualizované k roku 2019.
    Objednávať je ich možné iba do 10.apríla 2019.

BUDEME MAŤ
Škôlkara - NOVÉ

video plus infobook

OTEC NA MATERSKEJ -

VIDEO plus INFOBOOK

aktualizované k stavu platnému 1.1.2019

PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY OD ŠTÁTU PRE RODIČOV - EBOOK ZDARMA

0
počet stiahnutí

         Aktualizované k stavu platnému 1.1.2019

Predĺžený rodičovský príspevok- ako sa vybavuje?

SLOBODNÁ MAMIčka - NA ČO mÁ NÁROK?

Rizikové tehotenstvo

VIDEO s informáciami zdarma pre tehotné budúce maminky. Dozviete sa, kto Vás vypíšte na Pnku, na aké peniaze máte nárok, či PNka ovplyvní nárok na materské plus ako môže PNka „pokaziť“ materské, keď má niekto dve detičky po sebe.

Od 1.1.2019 platí novela, ktorá odstraňuje znevýhodnenie, ktoré spomínam na konci videa. Takže toto znevýhodnenie platí iba do konca roku 2018, potom už maminky nebudú mať minimálne materské (situácia,ktorú spomínam na konci videa).

Kto za vás platí poistné? Dôchodkové poistenie mamičiek