V tomto článku sa dozviete, aké poplatky sa platia v „štátnej“ škôlke, teda za stravu, za návštevu škôlky ale i ďalšie….

Koľko sa platí za štátnu škôlku?

Riaditeľ školy môže určiť sumu ktorou zákonný zástupca dieťaťa prispieva na tzv. čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne, a to na jedno dieťa. Ak má rodič v škôlke detí viac, obvykle sa poplatok za ďalšie dieťa znižuje.

Ak je zriaďovateľom škôlky obec, túto sumu určuje obec.

Tento poplatok sa neplatí v prípade ak má  dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky ak  zákonný zástupca dieťaťa poberá dávku v hmotnej núdzi a ak je dieťa v škôlke na základe rozhodnutia súdu.

Tento poplatok sa pohybuje obvykle okolo 25 EUR a je potrebné ho zaplatiť do 10. dňa v danom kalendárnom mesiaci za daný mesiac.

Pri škôlke rátajte i s ďalšími poplatkami…prečítajte si o tom v najnovšom ebooku.


Milí rodičia budúcich škôlkarov. Napísala som pre Vás tento praktický ebook a doplnila ho videom, kde Vám vysvetlím to, čo sa ma často pýtate napríklad:

  • čo všetko potrebujete na zápis a či je prekážkou neočkovanie
  • ako prebieha adaptácia dieťaťa v škôlke a čo ak si nezvykne
  • koľko si máte pripraviť financií,keď Vám dieťa vezmú
  • ako postupovať, ak Vám dieťa do škôlky nevezmú
  • aké možnosti má mama, ak sa musí vrátiť do práce atď.

ČO ĎALŠIE EŠTE NÁJDETE? KLIK SEM.