V tomto článku sa dozviete, aké poplatky sa platia v „štátnej“ škôlke, teda za stravu, za návštevu škôlky ale i ďalšie….

Koľko sa platí za štátnu škôlku?

Riaditeľ školy môže určiť sumu ktorou zákonný zástupca dieťaťa prispieva na tzv. čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne, a to na jedno dieťa. Ak má rodič v škôlke detí viac, obvykle sa poplatok za ďalšie dieťa znižuje.

Ak je zriaďovateľom škôlky obec, túto sumu určuje obec.

Tento poplatok sa neplatí v prípade ak má  dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky ak  zákonný zástupca dieťaťa poberá dávku v hmotnej núdzi a ak je dieťa v škôlke na základe rozhodnutia súdu.

Tento poplatok sa pohybuje obvykle okolo 25 EUR a je potrebné ho zaplatiť do 10. dňa v danom kalendárnom mesiaci za daný mesiac.

Pri škôlke rátajte i s ďalšími poplatkami…prečítajte si o tom v najnovšom ebooku.

 

 

Milí rodičia, napísala som pre Vás tento EBOOK, zdarma si ho môžete stiahnuť na tomto linku