Konzultácie

Poradiť, resp. navrhnúť Vaše možnosti Vám môžem na osobnom strenutí – (Bratislava), prostredníctvom  messengera alebo Skype hovoru. 

Neposkytujem konzultácie prostredníctvom emailu, pretože mnohokrát sa Vás potrebujem dopýtať viaceré veci k Vašej situácii.

Cena konzultácie je 39 eur/1,5 hod.

https://pravneprerodica.sk/obchodne-podmienky/