Čo je potrebné vybaviť po narodení dieťaťa? Kde vyzdvihnúť rodný list?Ako požiadať o detské prídavky a príspevok pri narodení dieťaťa, dokedy je potrebné vybaviť pre dieťa kartičku poistenca …

Čo vybaviť po pôrode?

Čo sa deje v pôrodnici

V pôrodnici sa vystavuje tzv. Hlásenie o narodení dieťaťa. Zároveň od Vás budú chcieť meno, tel. číslo a kontaktné údaje pediatra dieťaťa. Preto je potrebné si jeho výber zvážiť už počas tehotenstva.

Súčasne dostanete

  • prepúšťaciu správu novorodenca, ktorú odovzdávate pediatrovi a
  • prepúšťaciu správu rodičky, ktorú rodička odovzdá na kontrole po šestonedelí svojmu gynekológovi.

Kde sa vybavuje rodný list pre dieťa?

V pôrodnici Vás navštívi zamestnanec matriky. V menších mestách administratívu rieši sestrička a potrebné doklady Vám dá.

Budete potrebovať :

a. Váš občiansky preukaz (samozrejme matky) a

b.  fotokópiu sobášneho listu alebo súhlasného vyhlásenia rodičov o otcovstve k dieťaťu. (stretla som sa s tým, že niekde žiadali i originál).

Súčasne vyplníte údaje o dieťati tak, aby Vám matrika mohla pripraviť rodný list dieťaťa. Oznámia Vám, kedy bude rodný list na matrike pripravený k vyzdvihnutiu.

# TIP PRE VÁS: Prečítajte si článok – Ktoré doklady je potrebné si so sebou vziať do pôrodnice?

Rodný list dieťaťa sa vyzdvihuje na matrike, v obvode ktorej sa nachádza pôrodnica. Takže nie podľa trvalého pobytu dieťaťa alebo matky, ale podľa toho, kde je pôrodnica!!

  • Zosobášené páry a páry, ktoré stihli určiť otcovstvo k dieťaťu pred pôrodom⇒ rodný list vyzdvihuje otec dieťaťa, ktorý potvrdí súčasne údaje (meno, priezvisko) dieťaťa a matrika mu rodný list odovzdá. Za rodný list sa neplatí žiaden poplatok, ibaže by ste chceli ešte i duplikát (5 eur).
  • Nezosobášené páry, ktoré nestihli určiť otcovstvo k nenarodenému dieťaťu pred pôrodom ⇒ rodný list bude musieť ísť na matriku vyzdvihnúť rodný list matka. Ak chcú otca dieťaťa zapísať na rodný list, pôjdu spolu a môžu určiť otcovstvo dodatočne. Je potrebné sa dostaviť na matriku naraz, predložiť svoje občianske preukazy. Určenie otcovstva je bez poplatku.

Súčasne na matrike dostane i Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, do ktorej už matrika vyplnila určité údaje.

#TIP PRE VÁS:  Článok o tom, ako si vybaviť príspevok pri narodení dieťaťa nájdete na tomto linku.

Ako vybaviť dieťatku rodný list?

Zdravotné poistenie dieťaťa

Keď sa dieťa narodí, má automaticky zdravotnú poisťovňu matky.  Pediater vypisuje recept napríklad na vitamín K a D pre novorodenca ešte na zdravotný preukaz matky.

Do 60 kalendárnych dní od jeho narodenia ste  povinný prihlásiť  dieťa do zdravotnej poisťovne a požiadať o preukaz poistenca.

Môžete dieťa nechať v zdravotnej poisťovni matky alebo vybrať inú zdravotnú poisťovňu. Obvykle už na kontrole kĺbikov cca v 5. týždni dieťaťa od Vás pýtajú preukaz poistenca dieťaťa, prípadne ak budete potrebovať predpis na umelé mliečko,taktiež bude potrebný už preukaz poistenca dieťaťa. Preto odporúčam požiadať o vydanie preukazu poistenca bezodkladne po narodení.

Pre prihlásenie dieťaťa v zdravotnej poisťovni budete potrebovať rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča a vyplnené tlačivo – prihláška (trojmo). Pre bližšie informácie si pozrite web stránku vybratej poisťovne.

# TIP PRE VÁS: Nezabudnite požiadať súčasne s vydaním karty poistenca i o európsky preukaz, teraz ich vydávajú obojstranne  – na jednej strane slovenský preukaz, na druhej európsky.

Trvalý pobyt dieťaťa

Vo všeobecnosti platí, že dieťa má po narodení automaticky trvalý pobyt matky. I keď rodíte napríklad v Trnave a trvalý pobyt máte v Bratislave, nemusíte ísť na ohlasovňu pobytu v Bratislave. Dieťaťu sa automaticky načíta trvalý pobyt matky.

# TIP PRE VÁS:Takto by to malo byť. ALE…stretla som sa s tým, že niektoré ohlasovne pobytu chceli, aby ste sa u nich zastavili a priniesli rodný list dieťaťa. Takže, pre istotu odporúčam zavolať si na Ohlasovňu pobytu – obecný/mestský/miestny úrad a opýtať sa, či sa máte zastaviť alebo nie. Bohužiaľ.

Ak sa rozhodnete, že chcete, aby dieťa malo trvalý pobyt niekde inde, je potrebné prísť na ohlasovňu pobytu (miestny, obecný úrad) podľa miesta, kde chcete dieťa prihlásiť. Odhlásenie riešiť netreba. Ak nie ste ako rodič vlastníkom nehnuteľnosti kam chcete dieťa prihlásiť, budete potrebovať súhlas vlastníka nehnuteľnosti s prihlásením na trvalý pobyt v jeho nehnuteľnosti a list vlastníctva (nie starší ako tri mesiace, ale niekde akceptujú i starší). Súhlas si napíšete sami, podpis musí byť osvedčený notárom alebo na matrike, prípadne sa vlastník nehnuteľnosti môže sám dostaviť na ohlasovňu pobytu spolu s Vami.

Na ktoré peniaze máte nárok od štátu?

O aké peňažné dávky na dieťa si môžete požiadať ihneď po vydaní rodného listu?

  1. Prídavok na dieťa (24,34 EUR)

Žiadosť si môžete stiahnúť na web stránke UPSVARPrípadne Vám ju dajú osobne na úrade práce. Určite odporúčam si ju vopred predvypísať. K tlačivu je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa, ukázať taktiež i originál. Ak je žiadateľom o prídavok matka, tak by mal mať otec dieťaťa pri sebe jej občiansky preukaz a žiadosť by mala byť ňou podpísaná.

Tento prídavok sa vypláca približne v polovici kalendárneho mesiaca. Nemusíte ho ísť vybavovať hneď, ale peniažky potešia každého. Pozor! Po uplynutí 6 mesiacov sa nárok na prídavok za daný kalendárny mesiac premlčuje!

2. Rodičovský príspevok (220,70 EUR)

Ak matka dieťaťa nemá nárok na materské, môže si ihneď po narodení dieťaťa a za podmienky, že už má dieťa rodný list, požiadať o rodičovský príspevok.

#TIP PRE VÁS: Článok o tom ako si vybaviť rodičovský príspevok ak nemáte nárok na materské na tomto linku.

3. Príspevok pri narodení dieťaťa (829,86 EUR)

Žiadosť o tento príspevok dostanete sčasti vypísaný už pri vyzdvihnutí rodného listu dieťaťa na matrike. Avšak nemôžete si oň požiadať ihneď. Potrebujete totiž ešte

a. potvrdenie pediatra, že sa dieťa dožilo 28 dní

b. potvrdenie gynekológa, že matka dieťaťa navštevovala poradne od 4. mesiaca tehotenstva.

Preto o tento príspevok môžete žiadať, až cca mesiac po narodení dieťaťa.

#TIP PRE VÁS:  Článok o tom, ako si vybaviť príspevok pri narodení dieťaťa nájdete na tomto linku.

Príspevok pri narodení dieťaťa má zaujímavú výšku.

Finančný príspevok od zamestnávateľa

Zistite si u Vášho zamestnávateľa, či nemáte nárok na príspevok pri narodení dieťaťa. Môže to vyplýva z interných predpisov alebo z uzatvorenej kolektívnej zmluvy. Niektorým zamestnávateľom stačí narodenie dieťaťa oznámiť emailom, niektorým listom, prípadne priložiť sken alebo fotokópiu rodného listu dieťaťa. Rodný list zamestnávateľovi zasielate i kvôli uplatneniu daňového bonusu na dieťa.

Prípadný finančný príspevok pri narodení dieťaťa od zamestnávateľa určite poteší!

Príspevok pri narodení dieťaťa od obce

Niektoré obce majú príjemný zvyk privítať svojich malých obyvateľov a súčasne poskytnúť rodičom finančný príspevok. Kontaktujte obec, v ktorej máte trvalý pobyt, prípadne skontrolujte web stránku Vašej obce.

Je možné, že bude potrebné vyplniť osobitné tlačivo a pripojiť fotokópiu rodného listu dieťaťa, prípadne predložiť občiansky preukaz žiadateľa o tento príspevok.

# TIP PRE VÁS:  Prečítajte si článok – Niektoré obce privítajú svojich novorodených obyvateľov slávnostne ale i finančným príspevkom!