V tomto článku sa dozviete, či môže mať dieťa i dva pasy, kto môže požiadať o vydanie pasu, koľko pas stojí i ako dlho trvá jeho vydanie. Blíži sa čas letných dovoleniek. Ak plánujete cestu do zahraničia a Vaše dieťa nemá cestovný pas, požiadajte si o tento doklad už TERAZ.  Ušetríte si minimálne obrovské rady na čakanie.

Všetky dôležité informácie o vybavovaní pasu pre dieťa….

Kedy potrebuje dieťa cestovný pas?

Vždy keď opúšťa hranice SR. Voľakedy postačoval zápis dieťaťa do pasu rodiča, teraz musí mať každé dieťa už vlastný cestovný pas. Aj bábätká.

#TIP PRE VÁS: Upozorňujem, že niektoré krajiny vyžadujú pri vstupe na ich územie súhlas druhého rodiča s vycestovaním /ak cestuje iba jeden rodič s dieťaťom/, v anglickom jazyku, prípadne i s notársky osvedčeným podpisom. Alebo chcú vidieť rodný list dieťaťa, predovšetkým ak má cestujúci rodič iné priezvisko ako dieťa. Informujte sa!! Ak chcete si chcete o tom prečítať VIAC na tomto linku Ministerstva zahraničných vecí! 

Ako dlho trvá vydanie cestovného pasu a koľko stojí v roku 2019?

Aktuálne sú poplatky a doba platnosti pasu takéto

Ako  a kde sa vybavuje pas pre dieťa?

KDE? Na ktoromkoľvek Oddelení dokladov OR Policajného zboru, bez ohľadu na trvalý pobyt alebo bydlisko dieťaťa.

KTO?  Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu

 • zákonný zástupca,
 • iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti,
 • pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti,
 • poručník alebo opatrovník.

AKO?

 • Dieťa MUSÍ byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomné, pretože sa nasnímava jeho podoba tváre (odfotí) sa.
 • K žiadosti o vydanie cestovného pasu  (ak žiadate prvýkrát o pas pre dieťa) sa predkladá originál rodného listu.
 • Teraz sa už nevypisuje tlačivo žiadosti ručne – urobí to pani „za pultíkom“ elektronicky a rodičovi dá na podpis.
 • O tom, že je pas hotový môžete byť vyrozumený prostredníctvom sms.
 • Platbu za vydanie pasu môžete uskutočniť v hotovosti ale i platobnou kartou.
 • Ak dieťaťu chcete vybaviť nový pas, pretože platnosť starého pasu pomaly končí, nemusíte čakať, kým skončí platnosť „starého“ pasu. V tomto prípade už nie je potrebné predkladať znova rodný list dieťaťa. Pas, ktorého platnosť pomaly končí si môžete ponechať a odovzdať ho až pri vyzdvihnutí nového pasu. Ale môžete ho aj odovzdať hneď, ak nepotrebujete.
 • K podaniu žiadosti o pas stačí, ak príde iba jeden z rodičov s dieťaťom. Nemusia ísť obaja. Vyžaduje sa podpis a občiansky preukaz jedného z rodičov.

#TIP PRE VÁS:Ak je dieťatko malinké a neudrží hlavičku, väčšinou má rodič cez seba bielu plachtu a dieťatko drží. Takže pokojne môžete vybaviť cestovný pas aj pre bábätko.

#TIP PRE VÁS: Ak idete obnoviť platnosť pasu pre dieťa, už nemusíte predkladať znovu rodný list. Postačuje predložiť „starý“ pas.

AKÁ JE DOBA PLATNOSTI PASU PRE DIEŤA?

Doba platnosti pasu pre dieťa závisí od veku dieťaťa.

 • cestovný pas sa dieťaťu po dovŕšení 16 rokov vydáva s platnosťou na 10 rokov,
 • mladšiemu ako 16 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a
 • dieťaťu mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.

Ak sú rodičia rozvedení alebo nežijú spolu – kto môže požiadať o pas pre dieťa? Môže mať dieťa dva pasy?

⇒Ktorýkoľvek z rodičov môže požiadať o vydanie pasu pre dieťa alebo ho vyzdvihnúť po vydaní. Dieťa môže mať dokonca dva cestovné pasy a každý rodič môže mať pri sebe jeden pas pre dieťa. Toto sa obvykle robí, ak rodičia spolu nežijú.

⇒Ak sú rodičia rozvedení a nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu vo veciach týkajúcich sa cestovného pasu (podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu, prevzatie vyhotoveného cestovného pasu), prípadne nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo obmedzení výkonu rodičovských práv, môže vybavovať tieto záležitosti ktorýkoľvek z rodičov, pričom SÚHLAS druhého rodiča sa nevyžaduje.

⇒Samozrejme aj rodičia, ktorí zosobášení alebo spolu žijú v domácnosti môžu vybaviť dieťaťu dva pasy.

Stiahni si EBOOK zdarma klik SEM.