Časté otázka mamičiek na materskej/rodičovskej dovolenke. Kedy sa podáva daňové priznanie? Podáva ho aj mamička na materskej? Je materská príjem?

Mamičky na materskej sa častokrát pýtajú…

Milí rodičia, najmä mamičky. Mali ste veľa otázok ohľadom podávania daňového priznania, keď ste na materskej alebo Vašim jediným príjmom je rodičovský príspevok.

Ing. Stanislava Poláková, z http://www.uctujemeprevas.sk. pre Vás pripravila odpovede na časté otázky.

Kto podáva daňové priznanie?

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 vzniká každému, koho zdaniteľný príjem presiahol sumu 1915,01 eur za rok alebo dosiahol daňovú stratu.

Aký je termín na podanie daňového priznania?

Daňové priznanie je potrebné podať do 1.4.2019. Túto povinnosť je možné odložiť o tri mesiace a v prípade príjmov zo zahraničia o šesť mesiacov.

Čo sa vlastne zdaňuje?

Medzi zdaniteľné príjmy patrí najčastejšie príjem zo závislej činnosti (teda zamestnania), zo živnosti, príjmy ako slobodný umelec, príjmy z rôznych zmlúv o dielo.

Medzi zdaniteľné príjmy nepatria dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou ani rôzne iné sociálne príspevky, teda ani materské, nemocenské, rodičovský príspevok, rodinné prídavky, príspevok pri narodení dieťaťa.

Ak ste iba zamestnanec/zamestnankyňa

V prípade príjmov iba zo zamestnania stačí do 15.2. požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, daňové priznanie už potom podávať netreba. Požiadať o ročné zúčtovanie môžete aj v prípade, ak ste mali počas roka viacero zamestnávateľov. Tiež môže nastať situácia, že povinnosť podať daňové priznanie nevznikla, ale počas roka ste daň z príjmu platili. Vtedy sa oplatí daňové priznanie podať alebo požiadať, daň Vám vrátia.

Ďakujem Ing. Stanke Polákovej z http://www.uctujemeprevas.sk za odpovede na otázky mamičiek.

Otázka: Môžem podať daňové priznanie na ktoromkoľvek daňovom úrade alebo iba podľa trvalého pobytu?

Odpoveď: DP môžete podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, oni si to medzi sebou postúpia podľa príslušnosti.