Od 1.1.2018 je účinná novela zákona o sociálnom poistení, ktorá okrem iného napravila situáciu mamičiek,ktoré prišli o mesiace dokonca i roky odvodov na dôchodok. Zabudli totiž podať prihlášku na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu po tom ako prešli z poberania materského na rodičovský príspevok (alebo do 45 dní od narodenia dieťaťa ak nemali nárok na materské).

Ako sa situácia napraví?

Od 1.1.2018 je účinná novela zákona o sociálnom poistení, ktorá okrem iného napravila situáciu mamičiek,ktoré prišli o mesiace dokonca i roky odvodov na dôchodok. Zabudli totiž podať prihlášku na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu po tom ako prešli z poberania materského na rodičovský príspevok (alebo do 45 dní od narodenia dieťaťa ak nemali nárok na materské).

Situáciu týchto mamičiek novela napravila tak, že sa im „zabudnuté“ obdobie započíta na dôchodok. Keď si budú podávať žiadosť o dôchodok predložia

  • čestné prehlásenie a
  • rodný list dieťa.

Následne im bude toto obdobie na dôchodok započítané.

Nemusíte podávať prihlášku na dôchodkové poistenie spätne

Ako upozorňuje Sociálna poisťovňa nie je potrebné, aby mamičky podávali za „zabudnuté“ obdobie prihlášku spätne. Ani to nie je možné.

Tip: Ďalšie informácie o zmene prihlasovania a odhlasovania na dôchodkové poistenie rodičov v Sociálnej poisťovni nájdete v článku TU.

zdroj info: Sociálna poisťovňa