V tomto článku sa dozviete ako sa podáva žiadosť o materské, odkiaľ získate tlačivo žiadosti, kam sa žiadosť zasiela a akú lehotu má Sociálna poisťovňa na rozhodnutie, či Vám materské patrí alebo nie.

Ako sa podáva žiadosť o materské?

Ako sa podáva žiadosť o materské?

Žiadosť o materské sa podáva na špeciálnom tlačive. Na základe podanie tejto žiadosti žiada poistenkyňa (budúca matka) o priznanie štátnej dávky – materského. Tehotná poistenkyňa toto tlačivo dostáva u svojho gynekológa v cca 32. týždni tehotenstva.

Ak je zároveň zamestnaná, toto tlačivo predloží svojmu zamestnávateľovi, ktorý na ňom vypíše potrebné údaje. Na základe ich dohody, potom zamestnávateľ predloží toto tlačivo pobočke Sociálnej poisťovne. Pozor, nemá tú povinnosť, preto je potrebné sa s ním na tom dohodnúť. Ak nesúhlasí, zamestnankyňa si žiadosť zasiela sama,a to na pobočku Socpoist, v ktorej je registrovaný jej zamestnávateľ.

Poistenkyňa – živnostníčka tlačivo vypisuje sama a podáva sama príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Rovnako i poistenkyňa, ktorá bude čerpať materské z dobrovoľného poistenia. Obidve dávajú žiadosť o materské pobočke Socpoist podľa miesta svojho trvalého pobytu.

#TIP pre VÁS: Na tlačive žiadosti o materské si žena sama vyznačuje DÁTUM, od ktorého žiada priznanie materského. Gynekológ vyznačuje iba predpokladaný termín pôrodu.

Akú lehotu má Sociálna poisťovňa na vydanie rozhodnutia o materskom?

Sociálna poisťovňa má následne 60dňovú zákonnú lehotu na vydanie rozhodnutia o priznaní alebo nepriznaní materského, a to od doručenia žiadosti. Toto rozhodnutie Vám bude doručené do schránky, nedoručuje sa do vlastných rúk. Bude v ňom uvedené, či Vám bolo materské priznané a v akej sume na deň, prípadne či Vám priznané nebolo.

Obvykle to Sociálna poisťovňa stíha rýchlejšie, do cca mesiaca.

Milí rodičia, napísala som pre Vás EBOOK, zdarma si ho môžete stiahnuť na tomto linku