Materské a rodičovský príspevok? Je možné ich poberať súčasne?

Je možné poberať materské aj rodičovský príspevok súčasne?

Odpoveď znie nie. Tieto dve dávky nie je možné poberať súčasne.

Ak napríklad poberáte rodičovský príspevok, ste znova tehotná a budete poberať materské, tak platí, že akonáhle Vám vznikne nárok na materské, tak Vám končí poberanie rodičovského príspevku /ktoré ste poberali na staršie dieťa vo výške 220,70 EUR/.

Je potrebné UPSVAR, ktorý Vám rodičovský príspevok vypláca, nahlásiť priznanie materského. Postačí, ak zašlete fotokópiu rozhodnutia o priznaní materského spolu so sprievodným listom.

Nie je možné ani to, aby matka poberala materské na mladšie dieťa a otec rodičovský príspevok na staršie dieťa.

Pozor, aby ste neprišli o jeden rodičovský príspevok zbytočne!

Platí, že rodičovský príspevok /220,70 EUR/ sa vyplatí i keď sú splnené podmienky na priznanie čo i len časť mesiaca. To znamená, že ak napríklad Vám priznajú materské od 7.3., predošlým dňom síce strácate nárok na vyplácanie rodičovského príspevku, ale v apríli Vám príde na účet materské za obdobie 7.3-31.3. a súčasne rodičovský príspevok /220,70 EUR/ za celý marec.

De facto, je výhodou, ak Vám prizná Sociálna poisťovňa nárok na materské začiatkom mesiaca. Nezabudnite, že VY si určujete v tlačive žiadosti o materské, ktorým dňom Vám má byť priznané. Môžete si požiadať o materské 8-6 týždňov pred termínom pôrodu určeným lekárom.

Preto si dobre premyslite, kedy začnete materské poberať. Práve preto, pretože môžete získať jeden rodičovský príspevok navyše.!!