Od 1.1.2019 môžu obaja rodičia poberať materské súčasne. Aké je maximálne materské v roku 2019? A čo poberanie rodičovského príspevku popri materskom?

Od januára si rodiny finančne prilepšia

Ako to bolo doteraz – materské 2018?

V súčasnosti je nastavenie ešte stále také, že ak otec poberá materské na staršie dieťa a matka začne poberať materské na mladšie dieťa, tak Sociálna poisťovňa zastaví materské pre otca. Mnohokrát tak otcovia nestihnú vyčerpať celý nárok na materské. Stáva sa to predovšetkým, ak majú rodičia v kratšej dobe deti po sebe.

V roku 2019 už budú môcť rodičia poberať materské súčasne – ako?

Národná rada schválila v októbri 2018 novelu zákona o sociálnom poistení. Okrem množstva iných zmien bolo prijatá i nasledovné zmena: Otec bude môcť poberať materské na staršie dieťa a SÚČASNE mama na mladšie dieťa. Novela bola podpísaná už aj prezidentom, takže platí od 1.1.2019.

Stále však platí, že nie je možné, aby poberali obaja rodičia materské na TO ISTÉ DIEŤA.

Ani jeden rodič nesmie počas poberania materského poberať rodičovský príspevok

Napriek rôznym zavádzajúcim informáciám na internete, stále platí i v roku 2019, že počas toho ako jeden z rodičov poberá materské (celý kalendárny mesiac), nesmie druhý poberať rodičovský príspevok. Vôbec, nie je podstatné, či by ho poberal na staršie alebo mladšie z detí.

Príklad: Rodičia majú spolu jedno dieťa 15 mesačné. Mama poberá na dieťa rodičovský príspevok. Je tehotná. Bude si žiadať o materské 12.12.2018. Nakoľko nemôže poberať súčasne aj rodičovský príspevok aj materské, informuje UPSVAR, že si bude žiadať o materské k danému dátumu a následne doloží rozhodnutie SOCPOIST o priznaní materského. UPSVAR jej odníme rodičovský príspevok. Ani otec nemôže v danom čase poberať rodičovský príspevok. Otec si však chce požiadať o materské na staršie dieťa. Keby si požiadal v roku 2018, nebude mu priznané, pretože matka poberá od decembra materské. Avšak už od 1.1.2019 bude možné, aby obaja rodičia poberali materské (jeden na staršie, druhý na mladšie dieťa), takže otec si začiatkom roka 2019 požiada o materské na staršie dieťa.

Maximálne materské v roku 2019

Aká bude maximálna výška materského v roku 2019? Materské sa vypláca za dni.

pri 31 dňovom kalendárnom mesiaci: max. 1458,50 eur

pri 30 dňovom kalendárnom mesiaci: max. 1411,40 eur

Maximálny vymeriavací základ pre výpočet materského v roku 2019 je 1908 eur. V roku 2018 to bolo 1824 eur.

Milí rodičia, pripravila som pre Vás EBOOK, ktorý si môžete zdarma stiahnuť na tomto linku, KLIK SEM.