Mamičky, ktoré majú deti krátko po sebe, pri tzv. reťazovom pôrode, sa potešia zmenám, ktoré nadobudnú účinnosť 1.1.2019.

Mamičkám na materskej sa prilepší

Druhá a tretia materská nebudú nižšie ako prvá

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobúda (v tejto časti) účinnosť od 1.1.2019 sa týka hlavne mamičiek, ktoré majú druhé/tretia dieťa pri situácii zvanej reťazový pôrod (jednoducho povedané idú z rodičovskej dovolenky/rodičovského príspevkuu späť na materskú dovolenku/materské).

Aká bola situácia doteraz /materské 2018?

Niekedy totiž nastávali situácie, kedy materské pri druhom dieťati mala mamička nižšie ako pri prvom dieťati. Prečo? Príčiny boli dve:

a. zamestnávateľ mamičky oznamuje Sociálnej poisťovni pri materskom ….. Veľakrát však sa však stávalo, že zamestnávateľ nahlásil pri druhom materskom nižší vymeriavací základ ako pri prvom materskom. Pri prvom materskom napríklad mala mamička zohľadnené rôzne odmeny, ktoré ešte dostala a to sa odrazilo na výške prvej materskej. Avšak keď bola doma na rodičovskej dovolenke už odmeny, nadčasy atď…nemala a preto zamestnávateľ nahlásil Sociálnej poisťovni nižší vymeriavací základ a mamička tak mala nižšie materské pri druhom dieťati ako prvom.

b. druhá situácia nastávala pri rizikovom tehotenstve pri druhom dieťati pri reťazovom pôrode. Ak  v rozhodujúcom období pre výpočet druhého materského bola mamička najprv na rodičovkej dovolenke a potom PN (dočasne pracovne neschopná)  a napokon si žiadala o materské, stalo sa to, že druhé materské mala vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu a mala minimálne druhé materské. Práve kvôli tomu, že brala istý čas nemocenské (bola PN). Toto sa netýkalo iba zamestnankýň ale napríklad i živnostníčok, ktoré poberali rodičovský príspevok.

Túto situáciu spomínam v záverečnej časti tohto videa. Môžete si ho pozrieť na tomto linku.

Materské 2019 – situácia pre mamičky bude výhodnejšia

Platiť budú dva princípy.

  1. „Ak teda matka porodí po prvom dieťati ďalšie dieťa, výška novej dávky materské už nebude nižšia ako pri predchádzajúcich materských priznaných z toho istého nemocenského poistenia.“ (citácia z webstránky http://www.socpoist.sk).
  2. V prípade ak bude mamička mať v rozhodujúcom období pre výpočet materského PN (pozri si popis situácie v bode 2 vyššie), materské sa jej bude rátať z tzv. pravdepodobného príjmu (ktorý nesmie byť nižší ako pri predchádzajúcich materských priznaných z toho istého nemocenského poistenia) a nie z minimálneho vymeriavacieho základu. Tak to bolo doteraz.

A čo mamičky, ktoré už v r. 2018 (teraz) poberajú materské a trvá im aj v roku 2019?

Mamičkám, ktoré už teraz poberajú materské, materské im trvá i v novom roku a ide o ich druhé/tretie materské v rámci reťazového pôrodu (detičky po sebe…)  Sociálna poisťovňa AUTOMATICKY prepočíta materské.

Nie je potrebné si podávať osobitnú žiadosť.

Porovná sa vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítavalo súčasné materské a vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítavalo predchádzajúce materské.  Ak je to to súčasne materské nižšie, tak sa automaticky zvýši.

Zopakujem, musí ísť o materské pri tzv. reťazovom pôrode, z jedného nemocenského poistenia (teda napríklad jedno stále zamestnanie, živnosť…), keď napríklad mamička prechádzala z materskej na rodičovskú a späť na materskú.

Podrobnejšiu informáciu je možné si prečítať na tomto linku Sociálnej poisťovne.

#TIP: Prečítajte si: Aké zmeny priniesla novela zákona o sociálnom poistení v prípade oteckov na materskej?

 

Uvažujete, že pošlete otecka na materskú?

Pozrite si ponuku tohto ebooku