Aká bude výška maximálneho materského v roku 2020?  Existuje minimálneho materské?

Aká je výška materského?

Aká je v súčasnosti výška materského?

Výška materského je v súčastnosti 75 percent denného vymieriavacieho základu alebo pravdepodobného vymieriavacieho základu.

Aká bude výška maximálneho materského v               r. 2020?

Od 1.1.2020 bude maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočíta materské vo výške 66,6083 EUR. Takže maximálne denné  materské bude vo výške 49,95622500 EUR.

To znamená, že maximálne materské  bude vo výške 1498,70 EUR pri 30dňovom dni a 1548,70 EUR pri 31dňovom dni.

Ide o materské, na ktoré vznikne nárok v r. 2020. Ak Vám vznikne nárok v r. 2019, neprepočítava sa na základe nového roka.

Z akého hrubého príjmu (vymeriavacieho základu) získate maximálne materské?

Maximálny vymeriavací základ pre nemocenskú dávku a teda aj materské, na ktoré vznikne nárok v roku 2020 je vo výške 2026 eur.  Zjednodušene povedané maximálne materské získate z hrubého mesačného príjmu 2026 eur.

Tu je však potrebné si poriadne vopred určiť rozhodujúceho obdobie, z ktorého sa určí denný vymeriavací základ (a z neho 75 percent je výška materského na deň).

Uvediem zjednodušený príklad.

Príklad: Danka zarába mesačne v hrubom 2500 eur, je zamestnaná celý rok 2019 u jedného zamestnávateľa. V roku 2020 nastupuje na materskú a požiada si o materské. Materské jej bude určené z rozhodujúceho obdobia, ktorým je rok 2019. Jej materské bude v maximálnej vyške, t.j. 1498,70 EUR pri 30dňovom dni a 1548,70 EUR pri 31dňovom dni.


Aká je výška minimálneho materského a čo robiť, ak nemáte ani minimálne materské?

Výška minimálneho materského v podstate NIE JE určená. Takže pokojne sa môže stať, že Vám môže prísť rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne, že výška Vášho materského je 3 eurá na deň (90 eur mesačne.)

Ak však Vaše materské nedosahuje ani sumu rodičovského príspevku 220,70 EUR (mesačne) od 1.1.2020 vo výške 370 eur (keďže ste poberali materské) bude Vám úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho bydliska „doplácať rozdiel“ medzi výškou Vašej materskej a sumou rodičovského príspevku, a to od narodenia dieťaťa formou rodičovského príspevku.

Budete mať v podstate od narodenia dieťaťa nárok na rodičovský príspevok vo výške rozdielu medzi Vašou materskou a riadnym rodičovským príspevkom. Treba samozrejme úrad práce kontaktovať, predložiť rozhodnutie zo priznaní materského zo Sociálnej poisťovne, z ktorého je zrejmé, že Vaše materské nedosahuje ani sumu rodičovského príspevku.


#TIP PRE VÁS: Od 1.1.2020 sa mení výška rodičovského príspevku. Prečítajte si tom. KLIK SEM.

#TIP: Prečítajte si aj o tom, ako dlho sa poberá materské a odkedy je možné ho poberať


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV