Niektoré mamičky sa rozhodnú po rodičovskej dovolenke ísť na úrade práce. Niektoré chcú, iné musia. Pracovný pomer im skončil pred materskou, počas nej alebo počas rodičovskej dovolenky. Alebo jednoducho sa nechcú do pôvodného zamestnania vrátiť, alebo ich nechce pôvodný zamestnávateľ.

Čo ďalej po rodičovskej dovolenke?

Keď sa rozprávam s mamičkami, na ihrisku, v herničkách, častokrát padne veta: NEVIEM, ČO BUDEM ROBIŤ PO MATERSKEJ (rozumej, po rodičovskej).

To, čomu sa mamičky venovali pred tehotenstvom ich už neláka, prípadne ich „neláka“ ani ich zamestnávateľ, pod čím treba rozumieť, že s nimi už neráta po materskej.

Jednou z možnosti, ktorú si volia mamy zamestnankyne po rodičovskej dovolenke (niektoré už aj skôr) je EVIDENCIA na ÚRADE PRÁCE.

Ako sa evidovať na úrade práce?

Ak sa chcete zaevidovať na úrade práce, samozrejme, nemôžete byť zamestnaná. Nemôžete mať ani aktívnu živnosť, treba ju zrušiť alebo pozastaviť (dá sa pozastaviť na min. 6 mesiacov max 3 roky). Problémom je i to, keď ste spoločník alebo konateľ v s.r.o.čke, prípadne v iných obchodných spoločnostiach. Ďalšie informácie, kto nemôže byť evidovaný na UPSVAR nájdete na tomto linku.

Čo Vás čaká ak sa budete chcieť zaevidovať na úrade práce?

1. Evidujete sa na úrade práce (osobne) podľa miesta trvalého pobytu.

2. Potrebujete doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, občiansky preukaz, doklad o skončení pracovného pomeru, žiadajú aj
zápočtový list (s uvedeným dátumom dokedy trval posledný pracovný pomer). Stačia fotokópie…viac info na stránke úrade práce.

Samozrejmosťou je vyplnené tlačivo Žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Odporúčam vyplniť vopred, aspoň to, čo viete. Ušetríte čas na úrade.

3. Budete sa hlásiť v určených intervaloch na úrade práce a preukazovať, že si aktívne hľadáte zamestnanie.

4. Evidencia na úrade práce je podmienkou pre dávku v nezamestnanosti, ktorú POZOR vypláca SOCIÁLNA POISŤOVŇA, nie úrad práce.

5. Ak sa na úrade práce zaevidujete osobne do 7 kalendárnych dní od skončenia pracovného pomeru, zaevidujú Vás akoby spätne nasledujúcim dňom po skončení pracovného pomeru (čo je samozrejme výhodné).

6. Za osoby, ktoré sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce platí zdravotné poistenie štát. Takže, nemusíte si platiť zdravotné poistenie.

Mamičky po rodičovskej dovolenke, ktoré chcú ísť na úrad práce, čaká administratíva

Môžem zarábať/mať príjem, ak som na úrade práce?

Ak ste evidovaný na úrade práce, môžete si finančne prilepšiť, avšak IBA:

na základe uzatvorenej dohody o vykonávaní práce mimo pracovného pomeru.

Táto dohoda, resp. je trvanie nesmie presiahnuť 40 hodín v kalendárnom roku.

Nesmiete ju uzatvoriť so zamestnávateľom, u ktorého ste pracovali pred zaradením do evidencie ani u zamestnávateľa, ktorý Vás v posledných šiestich mesiacoch neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.

Limitom je tiež výška príjmu, ktorá nesmie presiahnuť mesačne sumu životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (od 1.7.2018 teda sumu 205,07 €).

UPOZORŇUJEM, že ako uchádzať o zamestnanie máte nielen práva, ale i povinnosti. Ich nesplnenie alebo porušenie znamená, že Vás z evidencie nezamestnaných vyradia. Ak súčasne poberáte dávku v nezamestnanosti zo SOCPOIST, tak to znamená aj zánik podpory dňom vyradenia z evidencie.

Kedy presne ísť na úrade práce po rodičovskej dovolenke?

Kedy sa ísť zaevidovať na úrad práce – rodičovská dovolenka, materská dovolenka?

Predovšetkým platí, že na úrad práce sa môžete zaevidovať, ak nie ste v pracovnom pomere. Ak Vám pracovný pomer skončil alebo ste skončili podnikanie. Pretože nemôžete mať aktívnu živnosť, podnikať alebo sa ísť zaevidovať na úrad práce vopred, pred skončením pracovného pomeru.

#TIP: Keď má dieťa tri roky, je potrebné urobiť toto oznámenie voči UPSVAR.

PRÍKLAD 1:

Evina dcéra má tri roky 14.5. Eva sa už nechce vrátiť do pôvodného zamestnania, kde je aktuálne na rodičovskej dovolenke. So zamestnávateľom sa dohodne vopred na skončení pracovného pomeru dohodou ku dňu 14.5. Eva sa môže ísť nasledujúci deň, teda dňa 15.5. zaevidovať na úrade práce, má však dokonca 7 kalendárnych dní od skončenia pracovného pomeru, kedy platí to, že ju zaevidujú ako nezamestnanú aj spätne k 15.5. Eva sa príde na úrad práce zaevidovať dňa 19.5. a tak ju zaevidujú spätne dňom 15.5. Je to tak výhodné, pretože kto je evidovaný na úrade práce – štát za neho platí zdravotné poistenie.

PRÍKLAD 2:

Evina dcéra má tri roky 14.5. Eva sa už nechce vrátiť do pôvodného zamestnania, kde je aktuálne na rodičovskej dovolenke. So zamestnávateľom sa dohodne vopred na skončení pracovného pomeru dohodou ku dňu 14.5. Eva sa môže ísť nasledujúci deň, teda dňa 15.5. zaevidovať na úrade práce. Eva sa však príde na úrad práce zaevidovať dňa 25.5. a tak ju zaevidujú až dňom 25.5. Za čas od 15.5. do 24.5. nemá pokryté zdravotné poistenie, pretože na úrade práce je až od 25.5. Ak jej dcéra nechodí do škôlky na viac ako 4 hodiny denne, Eva sa môže skúsiť na dané obdobie prihlásiť ako poistenec štátu v zdravotnej poisťovni, aby za obdobie od 15.5. do 24.5. nemusela doplatiť zdravotné poistenie ako samoplatiteľ.


STIAHNITE SI TENTO EBOOK pre rodičov, KLIK SEM.

Podpora (dávka v nezamestnanosti) po rodičovskej dovolenke

Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa, nie úrad práce. Jednou z podmienok pre nárok na podporu je však práve evidencia na úrade práce. Preto ak chcete podporu, musíte byť najprv evidovaná na úrade práce.

Nakoľko problematika dávky v nezamestnanosti je obšírna a predovšetkým i to, z čoho sa vypočítava a či je možné jej výšku ovplyvniť, budem sa tejto téme venovať v samostatnom článku. Plánujem ho napísať v dohľadnej dobe.

Pokračovanie článku si môžete prečítať na tomto linku. Ako je to s dávkou v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke – podmienky.

Sledujte Právne pre rodiča i na facebooku a instagrame (@pravne_pre_rodica.sk). A dozviete sa užitočné, praktické a aktuálne informácie pre rodičov.