Ako je to s podporou – dávkou v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke? Ako dlho ju môžete poberať? Ako si o dávku v nezamestnanosti požiadať? Ktoré dávky pre rodičov nemôžete poberať súčasne s podporou? Ako požiadať o jednorazové vyplatenie podpory?

Zaevidovala som sa na úrade práce, čo ďalej? kde a kedy dostanem podporu?

Ako som napísala v predchádzajúcom článku (Na úrad práce po rodičovskej dovolenke – 1.časť), jednou z podmienok, aby ste dostali dávku v nezamestnanosti je najprv EVIDENCIA NA ÚRADE PRÁCE. Preto, ak Vám skončí rodičovská dovolenka, pracovný pomer, živnosť a chcete „ísť na podporu“, musíte sa najprv zaevidovať na úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

#TIP: Kedy Vám končí rodičovská dovolenka? Najneskôr v deň, keď má dieťa tri roky. Nasledujúci pracovný deň by ste mali nastúpiť do práce. Môžete ju ukončiť i skôr. Nezabudnite písomne mesiac vopred zamestnávateľovi oznámiť, že RD ukončujete. Ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť, môže Vám RD trvať až do šesť rokov veku. Tam je osobitný postup….

Na úrade práce Vám približne týždeň – dva po zaevidovaní vydajú pri osobnej návšteve Potvrdenie o evidencii na úrade práce. Obvykle sa už priamo pýtajú, či si budete žiadať o dávku v nezamestnanosti zo SOCPOIST a dajú Vám i tlačivo žiadosti o dávku v nezamestnanosti.

#TIP: Prečítajte si aj o tom, ako sa zaevidovať na úrade práce, kedy Vás nezaevidujú, ktoré doklady potrebujete, klik sem…

Ako si požiadať o podporu (dávku v nezamestnanosti)?Akú lehotu má SOCPOIST na vydanie rozhodnutia?

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti Vám dajú na ÚPSVAR pri osobnej návšteve alebo si ju môžete stiahnuť na tomto linku. Vyplnenú ju odovzdáte alebo pošlete na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta svojho trvalého pobytu. Prílohou je Potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie z úradu práce. A čakáte.

Sociálna poisťovňa má lehotu 60 dní (nie 30!!) na vydanie rozhodnutie o priznaní dávky v nezamestnanosti. Pošle Vám ho domov poštou. V rozhodnutí nájdete informáciu koľko EUR dostanete na deň, nakoľko sa dávka v nezamestnanosti vypláca za deň. Podpora sa vypláca mesačne pozadu, približne v polovici kalendárneho mesiaca. Napríklad podporu za máj dostanete približne v polovici júna.

#TIP. Na dávku v nezamestnanosti máte nárok iba počas evidencie na úrade práce. Akonáhle Vás z evidencie uchádzačov o zamestnanie vyradia, zaniká Vám daným dňom aj nárok na podporu zo SOCPOIST.

Ako dlho môžete poberať dávku v nezamestnanosti?

1. Podporné obdobie pre poberanie dávky v nezamestnanosti je maximálne 6 mesiacov. Pozor, ak ste boli v predchádzajúcom období vedený na úrade práce a od Vášho vyradenia neuplynuli dva roky a predchádzajúce podporné obdobie neuplynulo, pri opätovnom zaradení do evidencie na ÚSPVAR máte nárok na výplatu dávky v predchádzajúcej výške len za zostávajúce podporné obdobie. 

2. Podmienkou je celý čas byť v evidencii úradu práce.

Ešte osobitné informácie pre rodičov:

3. Ak poberáte rodičovský príspevok, nemôžete poberať dávku v nezamestnanosti. preto ak sa chce mamička evidovať na úrade práce a poberať zo SOCPOIST dávku v nezamestnanosti, musí rodičovský príspevok prehodiť na otca dieťaťa.

4. Ak ste v daný mesiac, kedy si požiadate o dávku v nezamestnanosti ešte dostávali rodičovský príspevok, začnú Vám vyplácať dávku v nezamestnanosti až od ďalšieho mesiaca, O nič neprichádzate, podporné obdobie sa Vám akoby posúva.

PRÍKLAD: Eva sa odhlásila z poberania rodičovského príspevku 7.5. Nasledujúcim dňom si totiž jej manžel žiada o materské na dieťa. Od 8.5. sa Eva zaeviduje na úrade práce a bude si k tomuto dňu žiadať i o dávku v nezamestnanosti zo SOCPOIST. Eva dostane v polovici júna ešte vyplatený rodičovský príspevok v plnej výške za máj. SOCPOIST jej po splnení všetkých zákonných podmienok bude vyplácať podporu až od júna, nakoľko za máj ešte Eva dostávala rodičovský príspevok a nie je možné poberať súčasne RP aj podporu. Eva však nepríde o jeden mesiac podpory, podporné obdobie ( možnosť poberať 6 mesiacov podporu) sa jej posúva, začiatok je od júna.

Jednorazové vyplatenie podpory (dávky v nezamestnanosti)

Možno sa rozhodnete (alebo o tom rozhodne úrad práce), že sa necháte z evidencie úradu práce vyradiť. Napríklad si nájdete zamestnanie alebo sa rozhodnete podnikať. Viete, že existuje možnosť požiadať o vyplatenie zvyšku podpory?

Podmienky:

  1. Musíte byť na úrade práce evidovaný minimálne tri mesiace.
  2. Vyplníte toto tlačivo (Žiadosť o vyplatenie 50 percent dávky v nezamestnanosti) a doručíte ho príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
  3. Jednorazovo Vám vyplatia zvyšok dávky, na ktorú by ste mali nárok, ale POZOR, iba 50 percent!!!

Mamičky po rodičovskej dovolenke sa niekedy rozhodnú sa do práce už nevrátiť, nevyhovuje im napríklad pracovná doba

Podmienky, ktoré musíte splniť, aby ste mali nárok na podporu (dávku v nezamestnanosti)

PODMIENKA 1: DOBA POISTENIA

Aby ste mali nárok na podporu, musíte v prvom rade splniť podmienku, že ste boli pred zaevidovaním na úrade práce dostatočne dlho poistená v nezamestnanosti. Poistená v nezamestnanosti ste, keď ste zamestnaná (pracovná zmluva alebo dohoda s pravidelným príjmom), keď si ako živnostníčka platíte dobrovoľné pripoistenie v nezamestnanosti, počas obdobia rodičovskej dovolenky (kým Vám trvá pracovný pomer).

Je bezpredmetné, či ste mali pracovný pomer na dobu určitú/neurčitú a je taktiež bezpredmetné ako Vám skončil pracovný pomer, či výpoveďou alebo dohodou.

V posledných štyroch rokoch pred zaevidovaním na úrade práce, musíte nájsť aspoň dva roky poistenia v nezamestnanosti. Jeden rok je 365 dní, doslova Vám tie dni budú počítať. Tie dni nemusia na seba nadväzovať.

Ak nájdete 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných 4 rokoch pred evidenciou na úrade práce, tak túto podmienku spĺňate a môže Vám vzniknúť nárok na podporu.

Do doby poistenia v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie, kedy máte poistenie prerušené, napríklad:

  • pracovné voľno bez náhrady mzdy (tzv. neplatené voľno)


Do doby poistenia v nezamestnanosti sa započítava obdobie:

  • doba pracovnej neschopnosti (pozrite si napríklad tento link),
  • rodičovská a materská dovolenka (za podmienky, že Vám trval pracovný pomer) a toto obdobie Vám spadá do posudzovaného obdobia

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie poistenia v nezamestnanosti, ktoré bolo získané ku dňu vzniku predchádzajúceho nároku na dávku v nezamestnanosti. Jednoducho povedané obdobie, ktoré ste si započítali, keď ste si už predtým žiadali o podporu.

Ak ste boli súčasne napríklad zamestnaný na základe pracovnej zmluvy a dohody o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom, tak dni poistenia sa Vám počítajú iba raz, nie dvojmo.

PODMIENKA 2: EVIDENCIA NA ÚRADE PRÁCE, NEPOBERÁTE NIEKTORÉ INÉ DÁVKY

V texte vyššie spomínam, že počas poberania dávky v nezamestnanosti musíte byť evidovaný na úrade práce. Nemôžete poberať súčasne dávku v nezamestnanosti a

  • rodičovský príspevok
  • materské
  • nemocenské (PNka)
  • ošetrovné (OČRka)
Kedy presne ísť na úrade práce po rodičovskej dovolenke?

#TIP: Keď má dieťa tri roky, je potrebné urobiť toto oznámenie voči UPSVAR.


STIAHNITE SI TENTO EBOOK pre rodičov, KLIK SEM.

UPOZORNENIE PRE MAMIČKY

V texte vyššie spomínam, že do doby poistenia (730 dní v posledných štyroch rokoch) sa Vám započítava aj obdobie rodičovskej dovolenky, aj obdobie materskej dovolenky, ale POZOR!!!

Rodičovská dovolenka nie je to isté, čo rodičovský príspevok. Na rodičovskej dovolenke ste iba, keď ste zamestnaná. Nie, ak Vám pracovný pomer skončí a už iba poberáte rodičovský príspevok.

PRÍKLAD: Janke skončil pracovný pomer počas rodičovskej dovolenky 30.4. Predtým a i naďalej Janka poberá rodičovský príspevok (220,70 eur). Od 1.5. tak Janke už netrvá pracovný pomer, preto sa jej ďalšie obdobie už nezapočítava do doby poistenia. Do doby poistenia sa jej započítavajú iba dni, kedy jej trval pracovný pomer, teda iba do 30.4. Bez ohľadu na to, že Janka poberá naďalej rodičovský príspevok.

Mamičky sa niekedy idú evidovať na úrad práce až keď im skončí rodičovský príspevok. Pracovný pomer im napríklad skončil ešte počas materskej dovolenky alebo začiatkom rodičovskej dovolenky. Sú prekvapené, keď ich síce na úrade práce zaevidujú ale nemajú nárok na podporu zo SOCPOIST, pretože spätne 4 roky už nenájdu dostatočný počet dni poistenia v nezamestnanosti. Iba dokedy Vám trvá pracovný pomer.

#TIP: Prečítajte si tento ďalší článok zo série o podpore a úrade práce po rodičovskej dovolenke (3.časť), klik sem

Tento článok som spracovala predovšetkým pre rodičov, nespomínam tu preto určité špecifiká, napríklad pre poberateľov dôchodku atď. Viac info o dávke v nezamestnanosti si môžete prečítať na tomto linku.

Sledujte Právne pre rodiča i na facebooku a instagrame (@pravne_pre_rodica.sk). A dozviete sa užitočné, praktické a aktuálne informácie pre rodičov.