Neplatí Vám súdom priznané výživné? Nenechávajte to tak a dožadujte sa toho, na čo máte právo.

Veľa rodičov /nebudem uvádzať iba mamičky, pretože dnes nájdete prípady, kedy sa o dieťa stará otec a matka platí výživné/ má súdom priznané výživné na dieťa, avšak druhý rodič jednoducho neplatí. Neplatí vôbec alebo len časť výživného, prípadne vždy mešká.

Ak Vás to hnevá, nemusíte to trpieť a predovšetkým nie Vaše dieťa, ktoré má na toto výživné právo. Máte niekoľko možností.

1. exekúcia

2. podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy

3. náhradné výživné od štátu

Pri každom tomto bode sú osobitné podmienky, ktoré musia byť splnené. Praktický sprievodca pre rodičov /publikácia/ Vám poskytne podrobné informácie ku každému bodu a nenechá Vás ani bez vzoru, podľa ktorého si môžete podania spísať i Vy sami.