V parlamente bol dnes prijatý nový zákon o občianskych preukazoch. Týkať sa bude tentokrát aj detí, zrušia sa preukazy poistencov, niektoré deti nebudú potrebovať pasy. Pripravila som Vám stručný prehľad, čo sa zmení.

Začiatkom upresním, zákon ešte musí podpísať prezidentka. Zákon nadobúda účinnosť 1.12.2019.

Deti budú mať občianske preukazy

Osoby mladšie ako 15 rokov (s trvalým pobytom na Slovensku) budú mať občianske preukazy ALE BEZ PODOBY tváre. Tieto im vydá Ministerstvo vnútra SR z úradnej moci, na základe údajov, ktoré sú v Registri obyvateľstva. Na občianskom preukaze teda nebude fotografia ani podpis. Bude však mať elektronický čip.

Kedy? OP im bude vydaný ich pri narodení

Občanovi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý do 31. decembra 2021 nedovŕši vek 15 rokov, vydá ministerstvo občiansky preukaz bez podoby tváre z úradnej moci na základe údajov z registra fyzických osôb najneskôr do 31. decembra 2021.

Aká bude platnosť takýchto preukazov? Občiansky preukaz bez podoby tváre sa vydáva s platnosťou na 15 rokov.

Požiadať o vydanie občianskeho preukazu bez podoby tváre môže zákonný zástupca dieťaťa mladšieho ako 15 rokov na ktoromkoľvek príslušnom útvare. Vyhotovený doklad bude automatizovane doručený na adresu pobytu zákonného zástupcu dieťaťa, bez potreby dostaviť sa na príslušný útvar Policajného zboru. Nebude teda potrebná fyzická prítomnosť dieťaťa.


Občianske preukazy pre deti ako cestovné pasy

Rodičia zároveň budú mať možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre aj pre deti mladšie ako 15 rokov.

Tieto občianske preukazy sa nebudú vydávať na 15 rokov, ale budú mať s obmedzenú platnosť analogicky podľa platnosti cestovných dokladov (vek do 6 rokov s platnosťou na 2 roky, vek 6-15 rokov s platnosťou 5 rokov), pretože deťom do 15 rokov sa výrazne mení podoba tváre.

Postup bude obdobný ako keď žiadate o cestovný doklad, takže dieťa musí byť fyzický prítomné pri žiadosti o tento doklady, aby sa odfotilo.

Tento doklad (občiansky preukaz s podobou tváre dieťaťa) bude možné použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú, rovnocenne ako je tomu u občanov starších ako 15 rokov, a tiež aj na prihlasovanie do elektronických služieb.


#TIP PRE VÁS: Prečítajte si všetko o tom ako vybaviť cestovný pas pre dieťa, za koľko – kde, klik sem


Mnohí sa pýtate, prečo sa riešia občianske preukazy nanovo. Ide o jeden z predpokladov na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe. V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva je potrebné do 31. decembra 2021 dosiahnuť stav, aby bol každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky držiteľom občianskeho preukazu s čipom, resp. aby mal možnosť takýto doklad získať, nakoľko po tomto dátume je pre občanov Slovenskej republiky definovaný občiansky preukaz s čipom ako jediný autentifikačný prostriedok pre umožnenie prístupu k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky občana podľa zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. (cit. z dôvodovej správy k zákonu).


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV