Život prináša rôzne situácie a jednou z nich je i tá, keď nastávajúca matka ostane sama. Náš právny poriadok myslí i na takéto prípady a ženy, ktoré majú status osamelej matky majú určité výhody oproti vydatým ženám, prípadne ženám, ktoré majú partnera. Pozrime sa na to v skratke bližšie.

Najprv si vysvetlime pojem osamelá zamestnankyňa podľa Zákonníka práce:

Osamelá zamestnankyňa je žena, ktorá

• žije sama A je
• slobodná, ovdovená alebo rozvedená.

To znamená, že, aby bola zamestnankyňa považovaná za osamelú zamestnankyňu NESTAČÍ, aby bola iba rozvedená, ovdovená alebo nevydatá ale súčasne musí i žiť sama. Z toho vyplýva, že toto nebude spĺňať žena, ktorá žije napríklad s partnerom.