Všimla som si, že niekedy, keď ľudia potrebujú právnu radu, nevedia kde hľadať alebo na koho sa obrátiť. Samozrejme, sú tu sociálne siete, kde sa veľa ľudí považuje za právnikov a odborníkov na právo. Ale, ak sa chcete poradiť s niekým, kto právo naozaj vyštudoval a odborne Vám i poradí, tak tu sú Vaše možnosti:

Ako vyhľadať advokáta?

Na webstránke Slovenskej advokátskej komory nájdete zoznam advokátov, pričom je možné si vďaka filtru nájsť advokáta so sídlom vo Vašom meste.

Uverejnené sú i kontakty priamo na nich (telefón, emailová adresa, adresa, kde sídli).

http://www.sak.sk

Koľko stojí advokát?

Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci je rozpočtová organizácia MS SR.

Poskytuje konzultácie s právnikmi v rozmedzí jednej hodiny za poplatok 4,50 EUR. Je potrebné sa vopred objednať a priniesť všetky potrebné doklady týkajúce sa Vášho prípadu, resp. otázky. Konzultácia sa poskytuje BEZ ohľadu na Váš príjem, nemusíte byť v hmotnej núdzi.

Súčasne môžete využiť i CALL CENTRUM.

http://www.centrumpravnejpomoci.sk.

3. Bezplatné právne poradne. Niektoré obce alebo mestské časti poskytujú bezplatné právne poradenstvo pre svojich obyvateľov. Súčasne rôzne občianske združenia a neziskové organizácie poskytujú poradenstvo v oblastiach, ktorým sa priamo venujú.

4. Poradne na internete. Niektoré advokátske kancelárie, prípadne periodiká /napr. Hospodárske noviny/ majú taktiež svoje poradne, kde môžete zadať svoju otázku týkajúcu sa právneho problému.