Narodilo sa Vám dieťatko? Nezabudnite na túto povinnosť voči Sociálnej poisťovni, aby Vám nepozastavila výplatu materského.

Po narodení dieťaťa je potrebné poslať Sociálnej poisťovni fotokópiu rodného listu dieťa /oznámiť rodné číslo/ dieťaťa. Fotokópia nemusí byť overená.

Kedy? najlepšie do 3. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po narodení dieťaťa. Najneskôr však do 3 mesiacov od začatia poberania materského.

Kam? Matky, ktorým vznikol nárok na materské zo zamestnaneckého pomeru (alebo počas trvania ochrannej lehoty), odovzdajú (pošlú poštou) fotokópiu rodného listu dieťaťa po jeho narodení v pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa. Matky, ktoré sú samostatne zárobkovo činnými osobami a dobrovoľne poistené osoby, doručujú rodný list pobočke podľa miesta trvalého bydliska.(zdroj http://www.socpoist.sk)

 #TIP: Matky, ktorých zamestnávateľ má sídlo v  Bratislave, a  matky, ktoré podľa miesta trvalého bydliska patria do bratislavskej pobočky Sociálnej poisťovne, rodný list odstúpia na adresu:
Sociálna poisťovňa – pobočka Bratislava
Záhradnícka 153
829 02 Bratislava

Prečo? Pretože je to podmienkou pre trvanie nároku na materské, aby Vám ho Sociálna poisťovňa vyplácala i naďalej. Ak lehotu nestihnete, materské bude vyplatené oveľa neskôr prípadne môže Sociálna poisťovňa pozastaviť vyplácanie materského.

Otázka: Akceptuje Sociálna poisťovňa rodný list dieťaťa vystavený v inom členskom štáte Európskej únie?
Odpoveď: Doklad o  narodení dieťaťa vystavený v  inom štáte Európskej únie Sociálna poisťovňa akceptuje.
Akceptuje ho aj v  inom ako slovenskom jazyku, pričom nemusí byť úradne preložený ani úradne overený. Musí však obsahovať meno, priezvisko, rok, mesiac a deň narodenia dieťaťa.(zdroj http://www.socpoist.sk)

 #TIP:  Niekedy postačuje i poslanie skenu rodného listu na mail pracovníčky, ktorá má na starosti vyplácanie Vášho materského. Pozrite sa, či ste spolu s rozhodnutím o priznaní materského zo Sociálnej poisťovne dostali i emailový kontakt na danú pracovníčku. Nahlásiť telefonicky rodné číslo dieťaťa NESTAČÍ!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *