Mnohí rodičia uvažujú, čo ďalej po tom ako bude mať dieťa tri roky? Je možné si predĺžiť rodičovskú dovolenku a rodičovský príspevok? Za akých podmienok?

Kedy Vám priznajú predĺženie poberania rodičovského príspevku?

Rodičovský príspevok – krátke predstavenie sa

je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca štát oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

Kto má nárok na rodičovský príspevok?

  • rodič dieťaťa,
  • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
  • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Ako dlho sa poberá rodičovský príspevok?

Dokedy sa bežne poberá „bežný“ rodičovský príspevok? Dokedy je možné poberať „predĺžený“ rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok sa poberá obvykle do troch rokov veku dieťaťa, t.j. nárok na neho zaniká k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho mesiace, v ktorom dieťa dovŕšilo tri roky.

Ak má Vaše dieťa narodeniny 15.4., tak k 1.5. Vám nárok na rodičovský príspevok zanikne. Posledný rodičovský príspevok za apríl tak dostanete približne v polovici mája.

ALE v prípade, ktorý uvádzam nižšie sa môže poberať rodičovský príspevok AŽ DO ŠIESTICH rokov veku dieťaťa.

V prípade, ak Vám schvália predĺženie rodičovského príspevku, tak v posudku o zdravotnom stave dieťaťa nájdete informáciu na AKO DLHO máte predĺženie schválené. Niekomu schvália hneď na začiatku do šiestich rokov (netreba chodiť na žiadne prehodnotenia zdravotného stavu). Avšak niekomu schvália napríklad iba na rok s tým, že je potrebné opätovne ísť po stanovenej dobe na prehodnotenie zdravotného stavu a doložiť opätovne lekárske správy.