Týmto príspevkom štát prispieva rodičom na súkromnú školku/jasle/opatrovateľku pre dieťa až do 280 eur mesačne. Náklady musíte preukázať. Aké tlačivo potrebujete vyplniť?AKé priložiť prílohy?Kam ho poslať? Všetko v tomto článku.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Oficiálny názov tohto príspevku je príspevok na starostlivosť o dieťa. Môžete si o neho požiadať v prípade, ak chcete daťa dieťa do škôlky, jaslí, prípadne opatrovateľke detí (s oficiálnym živnostenským listom), ale aj keď ho dáte do „štátnej škôlky“ alebo starým rodičom. Pozor, rozdiel je v tom, koľko Vám štát preplatí.

Aká je výška príspevku?

 • do 280 eur mesačne (ak sa o dieťa stará súkromná škôlka, jasle, opatrovateľka so živnostenským listom). V tomto prípade Vám preplatia náklady maximálne do 280 eur.
 • určených mesačných príspevkov najviac v sume 80 eur, ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve
 • presne 41,10 eur, ak sa o dieťa stará osoba bez živnostenského listu (rodič, starý rodič…)

Kto môže poberať tento príspevok?

Oproti rodičovskému príspevku je rozdiel v tom, že tento príspevok je určený pre „zarábajúcich“ rodičov. Je to rodič, ktorý

 • vykonáva zárobkovú činnosť a z tejto činnosti je povinne dôchodkovo poistený (zamestnanec, živnostník, ktorý si platí povinne dôchodkové poistenie) alebo
 • študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole.

Napríklad, keď sa mama vracia do zamestnania, dieťa dáva do súkromnej škôlky alebo mu nájde opatrovateľku, tak bude spĺňať podmienky na tento príspevok. Alebo ak napríklad ešte študuje dennou formou na vysokej škole.

#TIP: Ak máte dve deti s menším rozdielom ako tri roky, môže Vám tiež vzniknúť nárok na tento príspevok, ak poberáte materské. Ak sa o to  staršie dieťa staráte doma vo výške 41,10 eur alebo ak je v škôlke/jasliach/, preplatia Vám náklady (do 280 eur mesačne) kým nedovŕší novorodené bábätko šesť týždňov. Prečítajte si môj článok o tom TU.

Kde zoženiete žiadosť a aké prílohy treba priložiť?

Aké tlačivo potrebujete na tento príspevok vyplniť a kde žiadosť o príspevok podať?

Tlačivo žiadosti o tento príspevok nájdete na tomto linku. Žiadosť môžete poslať osobne, poštou alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

Žiadosť sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

K žiadosti je potrebné doložiť veľa príloh predovšetkým:

 1. originál a fotokópiu rodného listu
 2. ak je rodič žiadateľ študom SŠ alebo VŠ, tak potvrdenie zo školy
 3. doklad preukazujúci výkon zárobkovej činnosti (aktuálna pracovná zmluva – v prípade
  staršej pracovnej zmluvy je potrebný aktuálny doklad zamestnávateľa o vykonávaní zárobkovej
  činnosti kde bude uvedené dátum nástupu, dátum od kedy trvá pracovný pomer pomer a na akú dobu je uzatvorený, výpis zo živnostenského registra, prípadne iný doklad o výkone zárobkovej činnosti)
 4. v prípade SZČO – doklad preukazujúci povinné dôchodkové poistenie zo SOCPOIST
 5. zmluvu/dohodu, v ktorej je dohodnuté, v akej výške platíte škôlku/jasle/opatrovateľku, na aké dieťa, odkedy – dokedy. (Ak si žiadateľ iba o 41,40 eur, teda sa stará o dieťa napríklad starý rodič, tak netreba).
 6. čestné vyhlásenie k bankovému účtu (nájdete ho na tomto linku) – ak si žiadate preplatenie škôlky, jaslí, opatrovateľky…
 7. rozhodnutie o odňatí rodičovského príspevku – resp. kópia žiadosti o odňatie rodičovského príspevku
 8. ďalšie doklady podpíšete priamo na UPSVAR

#TIP: Ak neviete ako tlačivo vyplniť, tak na tomto linku nájdete vzor predvyplneného tlačiva.

Dokedy sa vypláca tento príspevok?

Dokedy sa vypláca tento príspevok?

 • do troch rokov veku dieťaťa
 • do šesť rokov veku dieťaťa (ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav)

Po tom ako má dieťa tri (šesť – v prípade nepriaznivého zdravotného stavu) rokov Vám tento príspevok automaticky stopnú. Nie je potrebné osobitne niečo oznamovať.

Ak máte ďalšie otázky, prípadne sa chcete lepšie zorientovať vo svojej situácii, neváhajte má kontaktovať.

CHCEM SA PORADIŤ!

Dva príklady, kedy sa oplatí požiadať si o tento príspevok a kedy nie

Ak sa mama vracia k zárobkovej činnosti (do práce, povinne dôchodkovo poistená SZČO) a o dieťa sa bude starať iná osoba (súkromná škôlka, babka) tak si treba zvážiť, kedy poberať aj naďalej rodičovský príspevok a kedy skôr požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa.

Príklad 1: Pani Jana má dvojročnú dcéru. Poberá na ňu rodičovský príspevok. Doteraz s ňou bola doma. Avšak od septembra sa vracia do práce. Dcéra súčasne nastupuje do súkromnej školky, kde sú mesačné náklady 300 eur. Pani Jana bude spĺňať podmienku, keďže vykonáva  zárobkovú činnosť – má zamestnanie. Musí si však vybrať, či bude poberať rodičovský príspevok i naďalek (214,70 eur mesačne) alebo požiada o príspevok na starostlivosť (preplatenie mesačných nákladov do 280 eur mesačne). Je zrejmé, že sa jej oplatí viac odhlásiť sa z poberania rodičovského príspevku a požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa. Predsalen 280 eur je viac ako 214,70 eur.

Príklad: Pani Zuzana má dvojročnú dcéru. Poberá na ňu rodičovský príspevok. Doteraz s ňou bola doma. Avšak od septembra sa vracia do práce. O dcéru sa bude starať jej babka. Pani Zuzane sa v tomto prípade oplatí viac  poberať i naďalej rodičovský príspevok (214,70 eur). Keby si chcela požiadať o príspevok na starostlivosť, dostala by ho iba vo výške 41,10 eur mesačne, keďže o dieťa sa stará osoba bez živnostenského listu. Preto radšej zostane na rodičovskom príspevku.

Bol pre Vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho, lajkujte, povedzte o tejto webstránke známym. Ďakujem!

1 Comment on Príspevok na súkromnú škôlku/jasle/opatrovateľku pre dieťa – ako si ho vybavíte?

 1. Dobrý deň. V piatok 5.10.2018 som išla na Vazovovu vybavovať príspevok na starostlivosť, lebo syn začal chodiť do súkromnej škôlky. Nič som nevybavila, lebo som vraj mala staré tlačivo, nestačila im moja pracovná zmluva, chcú potvrdenie od zamestnávateľa (aj keď tie informácie obsahovala aj pracovná zmluva) a musím ísť do karloveskej pobočky (bývam v Dúbravke) – vraj sa to už nevybavuje na Vazovovej.

  Takže treba vypĺňať/doniesť:
  1. Žiadosť (aktuálnu)
  2. Originál + fotokópia rodného listu
  3. Rozhodnutie o odňatí rodičovského príspevku, resp. Žiadosť o odňatie r. príspevku
  4. Čestné vyhlásenie majiteľa účtu
  5. Potvrdenie zo zamestnania (dátum nástupu, dátum od kedy trvá pomer a na akú dobu je uzatvorený)
  Resp. Výpis zo živnostenského registra a potvrdenie Soc. poisťovne
  o povinnom dôchodkovom poistení
  6. Zmluva s poskytovateľom starostlivosti (čo sa poskytuje, akému dieťaťu, odkedy, dokedy, za akú sumu)
  7. Poučenia a Karta účastníka na projekte (asi dostanú na úrade)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 Ak sa chcete poradiť, prípadne máte otázky, využite možnosť konzultácie so mnou. Nie je v mojich časových možnostiach odpovedať na otázky v komentároch. Ďakujem za pochopenie.