Ak bude mať Vaše dieťa tri roky, máte osobitnú oznamovaciu povinnosť voči úradu práce, na osobitnom tlačive, akú?

tri rôčky - vyplňte tlačivo
tri rôčky – vyplňte tlačivo

Keď bude mať dieťa tri roky

Ak poberáte prídavok na dieťa (23,68 Eur mesačne) ste povinný po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa, na ktoré tento prídavok poberáte, ohlásiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

AKÝM spôsobom a

KDE bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa

do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatku k prídavku.

Ako urobiť toto oznámenie voči úradu práce?

Toto oznámenie sa robí na osobitnom tlačive, ktoré nájdete na stránke úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, na tomto linku.

Vyplnené tlačivo môžete poslať poštou, odovzdať osobne alebo zaslať elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

Komu sa zasiela oznámenie?

Úradu práce, sociálnych vecía rodiny podľa miesta Vášho trvalého pobytu. Kontakty na jednotlivé úrady práce nájdete na web stránke http://www.upsvr.gov.sk.

Dokedy je potrebné toto oznámenie urobiť?

Oznamovaciu povinnosť máte do 8 dní odkedy dieťa dovŕši tri roky.

Aké sú následky, ak si túto povinnosť nesplníte?

Ak zabudnete tlačivo vyplniť a poslať (osobne odovzdať na úrade), neznamená to, že Vám ihneď stopnú prídavok na dieťa. Skôr je možné, že Vám túto povinnosť úrad pripomenie telefonicky, písomne, prípadne Vás niekto z úradu navštívi. Taktiež mám skúsenosť, že niekedy úrad sám pošle tlačivo poštou domov aj s pokynmi. Tento mechanizmus oznamovania bol zavedený kvôli sledovaniu toho, či sa niekto reálne stará o deti, ktoré dovŕšili tri roky.

Oznámte aj akúkoľvek zmenu

Akúkoľvek zmenu údajov, ktoré ste uviedli v tlačive,  je potrebné oznámiť úradu do 8 dní! Napríklad ak zmeníte škôlku, svoj trvalý pobyt atď. Takouto zmenou nie je to, keď je dieťa na prázdninách u starých rodičov apod.

Kto túto povinnosť nemá?

Ak poberáte materské alebo rodičovský príspevok, ohlasovacia povinnosť, ktorá je popísaná vyššie sa na Vás nevzťahuje! Napríklad ak poberáte materské na mladšie dieťa, nemáte túto povinnosť.

Bol pre vás tento článok užitočný? Dajte o ňom vedieť i svojim známym, rodičom, a mňa tak podporíte v mojom písaní pre vás.

Ďakujem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 Ak sa chcete poradiť, prípadne máte otázky, využite možnosť konzultácie so mnou. Nie je v mojich časových možnostiach odpovedať na otázky v komentároch. Ďakujem za pochopenie.