Ak budete mať škôlkara, tak tento článok je pre Vás. Pripravila som pre Vás zopár tipov týkajúcich sa škôlok, či už štátnych alebo súkromných. Čo sa nezabudnúť v škôlke opýtať skôr, než Vám dieťa do škôlky nastúpi, rozdiely, ktoré sú medzi štátnymi a súkromnými škôlkami. Predmetom článku však nie je vyzdvihovanie jedného alebo druhého typu škôlok  alebo porovnávanie ich kvality, nakoľko i medzi škôlkami toho istého typu sú individuálne rozdiely.

Upozorním, tento článok som písala pre rodičov, zohľadnila som osobné skúsenosti rodičov škôlkarov.  Právne predpisy uvádzam na konci článku, kto má záujem.

Platby a cena – toto zaujíma rodičov asi najviac

Štátne škôlky stoja samozrejme neporovnateľne menej oproti súkromným škôlkam.

⇒Štátne škôlky – platí sa mesačne príspevok 25-30 eur plus 1-1,50 eur na deň za stravu.

⇒Súkromné škôlky – cenovo sa pohybujú od 250 eur – 500/600 eur mesačne. Stravná jednotka obvykle od 2,50 eur – 4/5 eur na deň.

Štátne aj súkromné škôlky poskytujú zníženie poplatku za druhého súrodenca v škôlke. V prípade štátnych škôlok je táto suma určená všeobecne záväzným nariadením obce.

#TIP PRE VÁS: Článok odo mňa o tom, koľko stojí štátna škôlka nájdete na tomto linku.

Súkromné škôlky stoja niekoľko sto eur, nie každý si môže dovoliť platiť súkromnú školku. Na druhej strane, v niektorých veciach výjdu rodičom viac v ústrety.

Keď je dieťa choré, vrátenie poplatku

V štátnych a aj súkromných škôlkach obvykle vrátia rodičovi mesačnú úhradu za škôlku, ak dieťa nenavštevuje škôlku viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní. Strava sa dá samozrejme odhlásiť.

Takže,  ak Vaše dieťa navštevuje súkromnú škôlku a je napríklad dva týždne z mesiaca choré, tak Vám mesačnú úhradu škôlka nevráti. Platíte za celý mesiac. Rovnako je to i v štátnej škôlke, avšak tam je mesačný poplatok oveľa nižší.

#TIP PRE VÁS: Vzhľadom na to, že platba za súkromnú škôlku je naozaj vysoká, informujte sa pri uzatváraní zmluvy so súkromnou škôlkou, ako je to s vrátením časti mesačnej úhrady v prípade choroby dieťaťa. Aby ste vedeli na čom ste.

Počet detí v triede

⇒V štátnych škôlkach je obvykle počet detí v triede (maximálny počet) oveľa vyšší ako v súkromných škôlkach.

  • 3 – 4 ročné deti – 20 detí
  • 4 – 5 ročné deti – 21 detí
  • 5 – 6 ročné deti – 22 detí
  • 3 – 6 ročné deti – 21 detí

⇒Súkromné škôlky: ich výhodou je práve to, že počet detí v triede je nižší. Na jednu učiteľku pripadá menší počet detí. Toto zvyknú oceňovať najmä rodičia detí, ktoré majú zníženú imunitu a väčší kolektív neprospieva ich zdraviu.

Strava detí v materskej škole

⇒ Štátne škôlky  – výška stravného je určená obvykle zriaďovateľom škôlky (obec, mestská časť). Aj keby rodičia chceli, nemôže sa zvyšovať výška stravného. Strava sa obvykle pripravuje priamo v škôlke. Čo sa týka situácie, že Vaše dieťa má určité stravovacie obmedzenia, napríklad alergie. Vo väčšine prípadov, ak nie vždy, je potrebné priniesť potvrdenie od lekára o tomto obmedzení.

⇒Súkromné škôlky – platí v podstate to, čo vyššie, je potrebné sa vopred informovať, či je možné vyhovieť zo strany škôlky obmedzeniam v strave a vedia zabezpečiť stravovanie Vášho dieťaťa v škôlke alebo sa to bude riešiť individuálne.

#TIP PRE VÁS: Ak má Vaše dieťa určité špecifikácie, čo sa týka stravy, odporúčam zistiť si VOPRED, či sa môže v škôlke (štátnej, súkromnej) stravovať, za akých podmienok, prípadne, či môžete stravu nosiť do škôlky individuálne. Je lepšie vedieť podmienky vopred akoby Vaše dieťa malo byť prijaté do škôlky a zistíte neskôr, že nedokážete zabezpečiť jeho stravovanie.

Vek dieťaťa

Štátne škôlky – tieto škôlky navštevujú deti spravidla vo veku od 3 do 6 rokov. Žiadosť o prijatie možno podať už pre trojročné dieťa, pričom dieťa sa považuje za trojročné keď v danom kalendárnom roku do 31.12. dovŕši tri roky. Dvojročné deti možno prijať iba výnimočne, ak sú na to splnené materiálne, kapacitné a ďalšie podmienky v škôlke.

Súkromné škôlky – nájdete škôlky,ktoré prijímajú deti od 6 mesiacov veku. Niektoré škôlky prijímajú deti napríklad od 2 rokov veku. Závisí od tej-ktorej škôlky.

Kedy je možné prihlásiť dieťa do škôlky

Štátne škôlky – dieťa je možné prihlásiť do škôlky počas celého roka, avšak málokedy býva voľné miesto. Obvykle sa deti prijímajú k septembru.

Súkromné škôlky – väčšinou prijímajú deti počas celého roka, samozrejme taktiež s ohľadom na svoje kapacitné možnosti. Obvykle sa deti prijímajú taktiež k septembru.

#TIP PRE VÁS: Všetko o zapíše dieťaťa do štátnej škôlky nájdete v článku na tomto linku.

 Kúpiť TU

 Doba prevádzky škôlky

⇒Štátne škôlky – obvykle sú otvorené od cca 6.30 do 17.15, ale nájdete i škôlky (predvošetkým v miestnych obciach), ktoré sa zatvárajú i o 16.00. Vyhláška o materskej škole určuje, že škôlka je otvorená spravidla od 6.00 do 18.00, avšak podľa miestnych podmienok a potrieb zákonných zástupcov.

Škôlky nemajú prázdniny ako napríklad školy, takže napríklad počas jarných prázdnin, keď sú školy zatvorené, škôlky plne fungujú. Počas vianočných alebo letných prázdnin sa obvykle škôlky nachádzajúce sa blízko seba dohodnú na obmedzenej prevádzke, napríklad, že jedna škôlka je počas leta otvorená mesiac a navštevujú ju i deti z blízkej škôlky a ďalší mesiac sa vymenia. Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov.

Štátne škôlky nie je možné navštevovať iba pár hodín týždenne, podľa vlastných preferencií. Existujú materské školy s poldennou výchovou a vzdelávaním, ktoré fungujú spravidla päť hodín denne v dopoludňajšom alebo popoludňajšom čase. Väčšina funguje na celodennej prevádzke ako sa uvádza vyššie.

⇒Súkromné škôlky – závisí individuálne od tej-ktorej škôlky, akú má otváraciu dobu. Obvykle sú taktiež otvorené od cca 6.30 do 17/17.30, niektoré až do 20.00. Sú škôlky, ktoré majú 24hodinovú prevádzku. Počas prázdnin mávajú spravidla bežnú prevádzkovú dobu. Sú škôlky, ktoré môže dieťa navštevovať aj iba na pár hodín týždenne, prípadne chodí na poldňa. Dohodnúť sa nebýva až taký problém. Pomenej však zvyknú súhlasiť s párhodinovou dochádzkou, nakoľko vďaka záujmu môžu uprednostniť deti, ktoré by škôlku navštevovali celodenne.

#TIP PRE VÁS: Ak plánujete dať dieťa do škôlky, informujte sa VOPRED o prevádzkovej dobe škôlky, predovšetkým, kedy ju podvečer zatvárajú. Aby ste stihli Vy alebo iná osoba dieťa zo škôlky vyzdvihnúť.

Ako je to s príspevkom od štátu na škôlku

Štát poskytuje príspevok na starostlivosť o dieťa. Viac o tomto príspevku si môžete prečítať na tomto linku.

Štátne škôlky – príspevok sa poskytuje iba do veku troch rokov dieťaťa. Keďže škôlky prijímajú spravidla najmenej trojročné deti, väčšina rodičov príspevok na štátnu škôlku už nestíha. Ak by áno, tak sa poskytuje v maximálnej vyške 80 eur mesačne.

Súkromné škôlky – navštevujú i deti mladšie ako tri roky, pričom rodičia častokrát už pracujú. Príspevok sa poskytuje v maximálnej výške 280 eur mesačne. Je potrebné preukázať náklady na súkromnú škôlku a požiadať si o príspevok. Zopakujem, nárok na tento príspevok trvá iba do troch rokov veku dieťaťa!!

Musia deti v škôlke spať?

Spánok v škôlke

⇒Štátne škôlky – väčšinou musia deti počas obedného spánku ležať v postieľkach, bez ohľadu na to, či spia alebo nie. Väčšie deti niekedy majú už iba krátky odpočinok na lôžku. Väčšinou nie je možné, aby časť detí spala a druhá časť sa hrala.

⇒Súkromné škôlky – niektoré škôlky umožňujú, aby  deti, ktoré nechcú spať, trávili čas v inej miestnosti. Tam sa môžu tichúčko hrať, aby nerušili spiace deti.

Plienky

⇒Štátne škôlky – dieťa prijaté do štátnej škôlky by naozaj už nemalo mať plienku.

⇒Súkromné škôlky – keďže tieto škôlky prijímajú i mladšie deti, častokrát môže mať dieťa ešte plienku. Pani učiteľky dieťa prebaľujú. Zistite si, či škôlka prijíma i dieťa, ktoré je potrebné prebaľovať a súčasne, či nie je v tomto prípade navýšenie úhrady za škôlku.

Ukončenie zmluvy v súkromnej škôlke

Pozor, ak plánujete dieťa zobrať zo súkromnej škôlky a dať do štátnej. Prečítajte si podmienky zmluvy, ktorú máte uzatvorenú so sôkromnou škôlkou. Hlavne podmienky výpovede zo zmluvy, aby ste zbytočne neplatili. Niekedy začína výpovedná doba plynúť nie po doručení výpovede škôlke ale až prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Bol pre vás tento článok užitočný? Dajte o ňom vedieť i svojim známym, rodičom, a mňa tak podporíte v mojom písaní pre vás. Ak Vám taktiež niečo napadne na doplnenie, píšte:-)

Ďakujem!

právne predpisy: zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhláška MŠ SR č. 36/2008 Z.z. o materskej škole v platnom znení, zákon č. 455/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 Ak sa chcete poradiť, prípadne máte otázky, využite možnosť konzultácie so mnou. Nie je v mojich časových možnostiach odpovedať na otázky v komentároch. Ďakujem za pochopenie.