Ak bude mať Vaše dieťa tri roky, máte oznamovaciu povinnosť voči úradom, na osobitnom tlačive, akú? Keď bude mať dieťa tri roky Ak poberáte prídavok, na dieťa (23,68 Eur mesačne) ste povinný po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa, na ktoré tento prídavok poberáte, ohlásiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ⇒ akým […] Čítať viac