Právne pre rodiča

výživné

Neplatí Vám súdom priznané výživné? Nenechávajte to tak a dožadujte sa toho, na čo máte právo.

Neplatí Vám súdom priznané výživné? Nenechávajte to tak a dožadujte sa toho, na čo máte právo. Veľa rodičov /nebudem uvádzať iba mamičky, pretože dnes nájdete prípady, kedy sa o dieťa stará otec a matka platí výživné/ má súdom priznané výživné na dieťa, avšak druhý rodič jednoducho neplatí. Neplatí vôbec alebo len časť výživného, prípadne vždy […] Čítať viac

Aké minimálne výživné musí platiť každý rodič na dieťa?

Aké minimálne výživné musí platiť každý rodič na dieťa? Bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery si musí každý rodič plniť voči svojmu dieťaťu vyživovaciu povinnosť vo výške 30 percent zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa (91,06 EUR). To znamená, že nie je podstatné, že nemá príjem, nemá majetok. Musí si […] Čítať viac