Musí byť tehotná šoférka pripútaná bezpečnostným pásom? Alebo nemusí. Stačí sa policajnej kontrole preukázať tehotenskou knižkou alebo je potrebné potvrdenie od lekára?

Keďže veľa budúcich mamičiek jazdí v autách, či už ako šoférky alebo spolujazdci, je častá otázka z ich strany, či musia byť v aute pripútané bezpečnostným pásom. Ten vedie v podstate cez tehotenské bruško a jeho zatiahnutie môže byť nebezpečné.

Je na každej mamičke, dokedy bude šoférovať
Je na každej mamičke, dokedy bude šoférovať

Kto nemusí mať bezpečnostný pás v aute?

Zákon o cestnej premávke a na neho nadväzujúce nariadenie vlády uvádzajú:

Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť.  To neplatí pre taxikárov, hasičov, ozbrojené zložky, inštruktor autoškoly (uvádzam v skrátenej verzii) a

osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla.

Zdravotné dôvody zákon o cestnej premávke ani nariadenie vlády nešpecifikujú.

#TIP: Z vyššie uvedeného vyplýva, že nestačí sa preukázať iba tehotenským preukazom. Predpisy vyslovene odkazujú na špeciálne tlačivo, ktoré musíte mať pri sebe, ak nie ste pripútaná bezpečnostným pásom v aute.

Stiahni si tento EBOOK ZDARMA. KLIK SEM.

Potrebujete špeciálne lekárske osvedčenie

Nariadenie vlády hovorí: Osoba so zdravotnými dôvodmi sa preukazuje lekárskym osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla vydaným príslušným zdravotníckym zariadením.

Lekárske osvedčenie vyzerá takto:

Lekárske osvedčenie musí obsahovať čas platnosti osvedčenia o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla, ktorý nesmie byť dlhší ako 1 rok odo dňa vystavenia osvedčenia.

Zdravotné dôvody zákon o cestnej premávke ani nariadenie vlády nešpecifikujú. Ak teda pripútanie bezpečnostným pásom spôsobuje budúcej mamičke zdravotné problémy, môže požiadať  o vydanie takéhoto osvedčenia. 

Gynekológovia automaticky určite nevystavia takéto osvedčenie iba preto, že žena je tehotná. Predsalen ide o závažnú vec nechať niekoho šoférovať bez pripútania.

Skúsenosti mamičiek

Mamičky riešia jazdenie v aute a bezpečnostný pás rôzne.

  1. Prestanú šoférovať.
  2. Upínajú si bezpečnostný pás v aute tak, aby im viedol jeden popruh nie cez bruško ale čo najviac popod bruško.
  3. Kúpia si špeciálny bezpečnostný pás pre tehotné.
  4. Niektoré premýšľajú nad vypnutím airbagu napríklad, ale náraz bez airbagu v prípade nehody je snáď ešte horší.

Nie som samozrejme odborník na šoférovanie v tehotenstve z hľadiska bezpečnosti. Každá mamička sa musí rozhodnúť sama. V článku popisujem, čo hovorí zákon. Chcem predovšetkým upozorniť na to, že existujú špeciálne bezpečnostné pásy pre tehotné ženy a to, že nestačí mať iba tehotenskú knižku na zbavenie sa povinnosti pripútať sa.

Ak sa Vám zdal tento článok užitočný a mohol by zaujať i Vašich známych, zazdieľajte. Ďakujem.