V tomto článku sa dozviete všetky potrebné informácie, ak máte doma budúceho školkára. Predovšetkým sa dozviete, kedy zverejňujú škôlky podmienky prijatia, jako sa podáva žiadosť o prijatie dieťaťa do škôlky, aké môžu byť podmienky pre prijatie dieťaťa do škôlky, čo všetko musíte predložiť spolu so žiadosťou do škôlky a v neposlednom rade, či je možné sa proti rozhodnutiu škôlky o neprijatí dieťaťa odvolať. Zvedaví? Čítajte!

Kedy sa zverejňujú termíny podávania žiadostí do škôlky?

Termín a miesto podávania žiadostí do škôlok sa zverejňujú obvykle od 15. februára do 15 . marca, a to podľa toho ako sa dohodne riaditeľ materskej školy s jej zriaďovateľom.

Všetky potrebné informácie nájdete na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste. Určite sledujte i WEB stránku škôlky.

Ako sa podáva žiadosť o prijatie dieťaťa do škôlky?

Tlačivo Vám vydajú osobne v škôlke alebo si ho stiahnete z web stránky škôlky. Je potrebné ho vyplniť a pripojiť potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave Vášho dieťaťa. Niektorí pediatri si účtujú poplatok za takéto potvrdenie, a to i podľa počtu potvrdení, ktoré budete chcieť. Poplatok sa pohybuje väčšinou okolo 2-5 EUR za jedno potvrdenie. Pediater naň uvedie i tú informáciu, či bolo dieťa riadne zaočkované. To, že dieťa neabsolvovalo niektoré z povinných očkovaní nesmie byť dôvodom pre neprijatie dieťaťa do škôlky.

Žiadosť môžete odovzdať osobne riaditeľke školy, v kancelárii (podľa termínov zápisov), ale nič nebráni tomu poslať žiadosť o prijatie aj poštou.

#TIP PRE VÁS: Dieťa na zápis do škôlky NEBERIETE povinne so sebou. Neprebieha žiadne testovanie, pohovor s dieťaťom ani nič podobné. Je taktiež irelevantné, kedy rodič podáva žiadosť, takže žiadne státie od štvrtej rána pred dverami škôlky. Neexistuje poradovník podľa toho, kto si podal žiadosť skôr.

Je možné si podať žiadosť o prijatie do viacerých škôlok?

Žiaden zákon nezakazuje zákonnému zástupcovi dieťaťa podať žiadosť o prijatie do viacerých škôlok. Voľakedy bolo v tlačive čestné prehlásenie, že dieťa nie je prihlásené do inej škôlky, ale v aktuálnych tlačivách sa toto prehlásenie už nenachádza. Takže…môžete.

V prípade, že naozaj podáte žiadosť o prijatie do viacerých škôlok a náhodou vaše dieťa prijmu do viacerych, nezabudnite čo najskôr informovať riaditeľky škôlky o tom, do ktorej škôlky vaše dieťa nastúpi. Nedržte zbytočne miesto, ktoré by rado mal iné dieťa.

Niekedy dokonca prebieha stretnutie riaditeľov materských škôl, ktoré sa nachádzajú napríklad v rovnakej mestskej časti, prejdú si zoznamy a dohodnú sa, aby naozaj neprišlo k zbytočnému prijatiu jedného dieťaťa do viacerých škôlok, zatiaľ čo iné deti prijaté nebudú.

# TIP PRE VÁS: Skvelé informácie nájdete v tomto dokumente MČ Bratislava – Petržalka.

Aké sú podmienky pre prijatie dieťaťa do škôlky?

Zákon ukladá riaditeľovi prijať prednostne určité deti, a to

  • tie ktoré  dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť predškolskú dochádzku a
  • tie  s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ďalšie kritériá určuje riaditeľ, tieto je povinný prerokovať s pedagogickou radou škôlky. Takýmito kritériami sú napríklad starší súrodenec v škôlke.

Takže kritériom nie je a nesmie byť to,

  • či sa musí mama vrátiť do práce, či sú rodičia dieťaťa zamestnaní alebo
  • či má dieťa v okolí škôlky trvalý pobyt.

Od koľkých rokov môže chodiť dieťa do škôlky?

Spravidla od troch rokov, pričom dieťa sa považuje za trojročné, ak v danom roku do 31.12. dovŕši tri roky. Riaditeľ môže prijať i  dvojročné dieťa, avšak iba ak sú v škôlke vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky predovšetkým kapacitné, teda voľné miesto.

Ako môžu postupovať rodičia detí, ktorých deti budú mať tri roky napríklad v prvom polroku 2019?

Ako je uvedené v texte vyššie, škôlky prijímajú spravidla deti, ktoré v roku 2018 dovŕšia tri roky veku. Dvojročné deti iba výnimočne. Ak bude mať Vaše dieťa tri roky až v roku 2019, považuje sa aktuálne za dvojročné dieťa. Teda riaditeľka materskej školy ho môže prijať k septembru 2018  IBA ak má na to kapacity. Obvykle to však tak nie je.

Ak si teraz podáte žiadosť do škôlky, kde je známe, že sa prihlasuje príliš veľa detí, je nanajvýš pravdepodobné, že si žiadosť podáte úplne zbytočne. Riaditeľka Vám zašla rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do škôlky. Je dôležité upozorniť, že zaslaním rozhodnutia o neprijatí dieťaťa je celý prijímací proces UKONČENÝ. Takže žiaden poradovník, žiadne zotrvávanie Vašej žiadosti v procese prijímania.

Výhodou je, že riaditeľka sa o Vás dozvie, že ste si podávali žiadosť. Bude vás mať v evidencii, že ste chceli prihlásiť dieťa do škôlky a bude mať kontakt na vás. Ale rovnako sa o vás dozvie, ak si dohodnete osobné stretnutie, prípadne napíšete list. Ide najmä o to, aby ste boli so škôlkou v kontakte. Aby škôlka vedela ako vás kontaktovať v prípade, že sa počas roka uvoľní miesto v škôlke.

Deti sa prijímajú do škôlky počas celého roka, nielen k septembru. Ak sa uvoľní miesto v škôlke, riaditeľka Vás môže kontaktovať, keďže bude vedieť, že sa snažíte dieťa do škôlky dostať. Potom si (napríklad v o februári 2019) podáte NOVÚ žiadosť o prijatie dieťaťa do škôlky a riaditeľka Vám zašle rozhodnutie o prijatí.

 

Kúpite TU.

Kto rozhoduje o tom, či dieťa bude alebo nebude prijaté do škôlky a dokedy mi príde rozhodnutie zo škôlky?

O prijatí dieťaťa do škôlky rozhoduje výsostne riaditeľ. Je viazaný iba zákonom stanovenými prednostnými kritériámi, kritériá, ktoré prerokoval s pedagogickou radou by mal zohľadniť. Nie je povinný nikomu odôvodňovať prečo dieťa prijal alebo neprijal. Ani to, že sa rodičia musia vrátiť do zamestnania nie je dôvodom pre prijatie dieťaťa. Bohužiaľ.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do škôlky dostanete do schránky najneskôr do termínu, ktorý zverejnila škôlka v oznámení na svojej budove. Neplatí žiadna 30dňová lehota od podania prihlášky do škôlky.

Môžem sa proti rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa do škôlky odvolať?

Bohužiaľ, klasické odvolanie v tomto prípade neexistuje. Môžete požiadať riaditeľa (najvhodnejšie písomnou formou) o prehodnotenie jeho rozhodnutie a pripojiť dôvody pre prijatie Vášho dieťaťa. Riaditeľ však nemá žiadnu lehotu ani povinnosť Vám odpovedať  alebo Vašej žiadosti vyhovieť.

Určite však odporúčam zostať so škôlkou v kontakte a informovať sa o prípadných voľných miestach napríklad v septembri a ďalších mesiacoch. Niektoré deti nenastúpia v septembri, prípadne nezvládnu adaptačný proces. A tak sa miesto uvoľní.

#TIP PRE VÁS: Sledujte web stránku škôlky alebo jej vchodové dvere. Materské školy zvyknú organizovať „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ešte pred termínmi zápisov do škôlky. Môžete si tak pozrieť priestory škôlky,prípadne sa porozprávať s personálom o otázkach, ktoré vás zaujímajú.

#TIP PRE VÁS: Chcete vedieť, koľko stojí štátna škôlka? Koľko približne budete platiť mesačne? LInk na článok TU.

Milí rodičia, zdal sa vám tento článok užitočný? Našli ste v ňom informácie, ktoré ste potrebovali? Ak áno, podporte ma v písaní pre vás zdieľaním článku, lajkom na sociálnych sietiach alebo proste tým, že o tejto web stránke poviete svojim známym. Ďakujem!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 Ak sa chcete poradiť, prípadne máte otázky, využite možnosť konzultácie so mnou. Nie je v mojich časových možnostiach odpovedať na otázky v komentároch. Ďakujem za pochopenie.