V Praktickom sprievodcovi pre rodičov, publikácii, ktorú som napísala, nájdete i množstvo vzorov rôznych oznámení, žalôb a iných podaní, ktoré využijete od narodenia dieťaťa a i dlhé obdobie po…..aké napríklad?

1. Oznámenie o tehotenstve pre zamestnávateľa
2. Predloženie rodného listu dieťaťa Sociálnej poisťovni
3. Návrh na určenie otcovstva k maloletému dieťaťu a úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu
4. Návrh na zapretie otcovstva
5. Návrh na určenie mena dieťaťa
6. Návrh na určenie priezviska dieťaťa
7. Potvrdenie o súhlase vlastníka nehnuteľnosti s trvalým pobytom
8. Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky
9. Oznámenie o ukončení rodičovskej dovolenky
10. Oznámenie dojčiacej zamestnankyne
11. Výzva zamestnávateľovi na prideľovanie práce pri domnienke neplatne skončeného pracovného pomeru
12. Návrh na úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu
13. Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv maloletého dieťaťa
14. Návrh na vykonanie exekúcie
15. Návrh na príspevok na výživu nevydatej matke a úhradu nákladov nevydatej matky
16. Návrh na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode
17. Návrh na zvýšenie výživného na maloleté dieťa

Kúpiť TU