Od 30.12.2018 už štát neplatí zdravotné poistenie za mamu ako poistenca štátu, keď sa stará o to isté dieťa, na ktoré berie otec materské. Aké možnosti má mama?

Niektoré mamičky si budú musieť platiť zdravotné poistenie

 Ako to bolo doteraz?

Doteraz ak otec poberal materské na dieťa, mohla byť mama nahlásená ako poistenec štátu z dôvodu starostlivosti o toto isté dieťa. (Ide o osobnú a celodennú starostlivosť o dieťa do 6 rokov veku, dieťa max 4 hodiny denne v škôlke).

Zmeny zdravotné poistenie mamičiek – 30.12.2018

Ak otec berie materské na dieťa, mama nemôže byť poistenec štátu z dôvodu starostlivosti o toto isté dieťa.

Mama má tieto možnosti:
.
1. samoplatiteľ: 66,78 eur mesačne.
.
2. vedená na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Vtedy štát za ňu platí zdravotné poistenie. Samozrejme nemôže mať aktívnu živnosť ani pracovný pomer.
.
3. mama sa vracia do zamestnania, k zárobkovej činnosti
.
4. mama má ešte iné dieťa do 6 rokov, s ktorým je doma alebo chodí do škôlky na max 4 hodiny denne a tak sa prihlási ako poistenec štátu z dôvodu starostlivosti o toto dieťa.

Ako má mamička postupovať?

Treba zájsť na pobočku zdravotnej poisťovne. Buď sa

  • prihlásiť sa ako samoplatiteľ, ak Vás to „postihlo“ alebo
  • prihlásite (ak doteraz nie ste) ako poistenec štátu z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o to druhé dieťa (viď text vyššie)

Koľko budú mamičky samoplatiteľky platiť?

Za tie dva dni v decembri 2018 zaplatíte 4,11 eur. To sa platí v podstate už teraz. Potom každomesačne 66,78 eur. Platí sa vždy mesiac pozadu. Takže za január zaplatíte začiatkom februára atď.

Záver: Novela,ktorá túto zmenu zaviedla bola očakávateľná, aj tak si myslím, že pre mnohých nepríjemná. Predovšetkým pre mamy, ktoré majú iba jedno dieťa, otec na neho berie materské a mamy zostávajú doma na rodičovskej dovolenke (sú zamestnané). Práve tie si budú musieť platiť tých cca 67 eur mesačne samy.

Milí rodičia, pripravila som pre Vás tento EBOOK, ktorý si môžete zdarma stiahnuť, KLIK SEM.