Aké musíte splniť podmienky, aby ste ako rodič zamestnanec mali nárok na viac dovolenky? Parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorá zvýhodní rodičov starajúcich sa o dieťa.

18.10.2019 parlament schválil novelu Zákonníka práce, na základe ktorej sa zmení základná výmera dovolenky pre určitú kategóriu zamestnancov. Zákon bol podpísaný už aj prezidentkou a tak od 1.1.2020 vstúpi do účinnosti.


Aké sú podmienky pre zvýšenie výmery dovolenky?

V súčasnosti je základná výmera dovolenky za kalendárny rok najmenej 4 týždne. Zamestnanec, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov, má nárok na 5 týždňov dovolenky.

Od nového roka bude mať nárok na 5 týždňov dovolenky aj zamestnanec, ktorý síce nedovŕšil 33 rokov, ale sa trvalo stará o dieťa.

Táto zmena by mala mať podľa poslancov pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, samotnú výchovu detí, ale aj na cestovný ruch.

Zaujímavé bude sledovať AKO sa bude vykladať pojem „trvalo sa stará o dieťa“. Zákonník práce tento pojem nepozná, neobsahuje jeho definíciu. V praxi vyvstane veľa otázok. Článok budem aktualizovať podľa nových informácií.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV