Kedy budete mať nárok na zvýšenie rodičovského príspevku o 150 eur a kedy iba o 50 eur? Na akú podmienku je vyšší rodičovský príspevok naviazaný? Čo v prípade reťazového pôrodu? Odkedy môžete čakať viac peňazí na účte? Tento návrh sa bude schvaľovať na schôdzi parlamentu v septembri.

Rodinám sa bude žiť troška ľahšie

Aktualizované: Parlament 26.6.2019 posunul do druhého čítania návrh novely zákona o rodičovskom príspevku. Schvaľovanie bude v septembri. Ako sú momentálne nastavené podmienky pre zvýšenie rodičovského príspevku?

Kto dostane zvýšenie o 50 eur a kto dostane zvýšenie o 150 eur?

Na rodičovský príspevok v sume 370 eur (teda zvýšený oproti súčasnému o cca 150 eur) bude mať nárok ten, komu sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok na toto dieťa vyplácalo materské (na to isté dieťa) alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte. V prípade dvojičiek pôjde o sumu 462,50 eur, v prípade trojičiek o 555 eur.

Na rodičovský príspevok v sume 270 eur (teda zvýšený oproti súčasnému o cca 50 eur) bude mať nárok ten, komu sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok na toto dieťa nevyplácalo materské (na to isté dieťa) alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte . V podstate všetci ostatní. V prípade dvojičiek pôjde o sumu 337,50 eur, v prípade trojičiek o sumu 405 eur.

TAKŽE, rodičovský príspevok vo výške 370 eur je naviazaný na to, či ste na dieťa, na ktorý poberáte rodičovský príspevok, poberali materské alebo nie. Na toto, konkrétne dieťa.

Ak zákon prejde zatiaľ v tejto navrhovanej podobe tak bude platiť, že aj tí rodičia, ktorí už teraz v roku 2019 poberajú rodičovský príspevok 220,70 eur , budú mať od r. 2020 nárok na zvýšený rodičovský príspevok. Nebude to teda platiť iba pre tých, ktorí začnú poberať rodičovský príspevok až v r. 2020.

V médiách a na sociálnych sietiach som zachytila informáciu, že na RP vo výške 370 eur bude mať nárok ten, kto pracoval pred rodičovským príspevkom alebo materským. Navrhované znenie zákona je však jasné a suma 370 eur je viazaná pred tých, ktorí poberali materské na dané dieťa (nespomína sa zárobková činnosť, trvanie pracovného pomeru atď..)

Rodičovský príspevok v prípade reťazového pôrodu/dvoch detí po sebe?

Odkedy môžu rodičia čakať zvýšenie RP?

Zvýšený rodičovský príspevok v sume 370 eur je napokon naviazaný na poberanie materského na dané dieťa, na ktoré sa bude rodičovský príspevok poberať.

Aké môžu nastať situácie?

Príklad: Anna poberala na prvé dieťa materské, počas materskej jej skončil pracovný pomer. Potom poberala už iba rodičovský príspevok na dieťa. Znova otehotnela, ale keďže si nezabezpečila nové nemocenské poistenie, nebude mať nárok na materské pri druhom dieťati. Následne teda nebude pri druhom dieťati poberať rodičovský príspevok 370 eur ale iba 270 eur.

Príklad: Ak má Anna z príkladu vyššie dve deti do troch rokov veku, pričom pri prvom poberala materské a pri druhom nepoberala materské…javí sa, že pre ňu bude výhodnejšie po narodení druhého dieťaťa poberať rodičovský príspevok stále na to prvé dieťa, nakoľko pri ňom poberala materské a bude mať nárok na RP vo výške 370 eur.

Príklad: Jane sa prvé dieťa narodilo tesne po štúdiu,nemala nárok na materské. Poberala iba rodičovský príspevok. Počas toho sa zamestnala na čiastočný pracovný pomer, z ktorého sa jej odvádzalo poistné na nemocenské poistenie do SOCPOIST. Jana tak splnila podmienku 270 dní nemocenského poistenia dva roky pred druhým pôrodom a dostane materské. Po ukončení jeho poberania tak bude mať nárok pri druhom dieťati poberať RP 370 eur.

Príklad: Jana poberala materské a potom rodičovský príspevok na synčeka. Neskôr si z dôvodu, že synček má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (aj podľa posudku UPSVAR) požiada o vyplácanie RP aj po tom ako má synček tri roky. Keďže spĺňa podmienku, že poberala materské pred RP, bude mať nárok na RP vo výške 370 eur.

Príklad: Petra poberá veľmi nízke materské. Preto jej UPSVAR dopláca do výšky rodičovského príspevku. Otázka: do akej výšky jej „po novom“ bude doplácať? Podľa môjho názoru a filozofie návrhu zákona prisúdiť vyšší RP rodičom s nárokom na materské, jej UPSVAR doplatí do 370 eur (resp. rozdiel medzi materskou a sumou 370 eur). Uvidíme ako sa vyvinie prax, budem článok aktualizovať.

Ak mama nepoberala materské ale otec áno

Príklad: Peter a Jana majú syna. Jana nemala nárok na materské, Peter áno, preto si o materské požiadal a aj ho poberal. Po skončení poberania materského si o rodičovský príspevok požiada radšej Peter, pretože bude mať nárok na 370 eur, Jana iba na 270 eur, keďže materské nepoberala.

#TIP: Nemám nárok na materské, čo mám robiť – prečítajte si článok, klik sem

Odkedy bude platiť zvýšenie?

Momentálne je navrhovaná účinnosť novely zákona o rodičovskom príspevku k 1.1.2020.

Takže rodičia by mali dostať prvýkrát zvýšené rodičovské príspevky za január približne v polovici februára. Rodičovský príspevok sa totiž vypláca mesačne pozadu.

Pripravila som pre Vás tento EBOOK, ktorý si môžete zdarma stiahnuť. KLIK SEM.

A príspevok na starostlivosť o dieťa?

Mnohí sa pýtajú, či sa bude zvyšovať aj príspevok na starostlivosť o dieťa, nazývaný i príspevok na súkromnú škôlku. Zatiaľ takýto návrh nie je.

Je zjavné, že niektorí rodičia, ktorí teraz poberajú tento príspevok v jeho maximálnej výške, t.j. 280 eur mesačne a na dané dieťa predtým poberali materské, radšej zrušia tento príspevok a vrátia sa späť k poberaniu rodičovského príspevku. 370 eur a 280 eur mesačne je rozdiel.

Návrh zákona aj s dôvodovou správou nájdete na tomto linku.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV